Vilkår for e-adgang

Adgang til e-udgaven af Historisk Tidsskrift

Individuelle medlemmer af Den danske historiske Forening får nu mulighed for e-adgang til de seneste årgange af Historisk Tidsskrift på tidsskrift.dk
Tilbuddet gælder ikke institutionelle abonnenter.
Man tilmelder sig ved at sende følgende anmodning, udfyldt med navn, adresse og e-mailadresse, men i øvrigt i uændret ordlyd, til Historisk Tidsskrifts administration, histtid@hum.ku.dk (ca. tre ugers ekspeditionstid - hav tålmodighed!):

 

Afsenderen af denne e-mail:

Navn:
Adresse:
E-mail:

ønsker som kontingentbetalende medlem af Den danske historiske Forening at modtage brugernavn og adgangskode til https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/index

Jeg erklærer mig indforstået med, at adgangen alene er til personlig brug. Jeg forpligtiger mig til ikke at give brugernavn og adgangskode videre til tredjepart. Jeg forpligtiger mig ligeledes til ikke at give det materiale i form af filer og disses indhold, som der hermed gives adgang til, videre til tredjepart eller at uploade samme materiale til nogen webside eller intranetside eller på anden måde gøre materialet helt eller delvis offentligt tilgængeligt.

Jeg erklærer mig desuden indforstået med, at adgangen sker på de almindelige vilkår, der gælder for brugen af Open Journals System, som udgør platformen for tidsskrift.dk. Min adgang indebærer ikke nogen garanti fra hverken tidsskrift.dk eller Den danske historiske Forening for systemets funktionalitet eller nogen ansvarspådragelse hos disse i tilfælde af svigtende funktionalitet. Jeg modtager brugernavn og password på den personlige e-mailadresse, jeg har oplyst i denne anmodning. Eventuelle problemer med at få adgangen til at virke kan meddeles pr. e-mail til histtid@hum.ku.dk