Historisk Tidsskrift
Copyright © 2015 by Den danske historiske Forening.

Den danske historiske Forening 1839-2014


* Den danske historiske Forening 1839-2014. Red.: Carsten Due-Nielsen. Den danske historiske Forening, København, 2014. (320 sider). [ISSN 0106-4991]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
250,00 kr. incl. moms + forsendelse

(heraf moms 50,00 kr.)

[*4,2+4,4]Indhold:

Carsten Due-Nielsen: Historisk Tidsskrift gennem 175 år. Den danske historiske Forening og Historisk Tidsskrift 1839-2014

Claus Møller Jørgensen: Historisk ånd og interesse. Historisk Tidsskrift 1839-1865

Claus Møller Jørgensen: Professionalisering, videnskab og Danmarks historie. Historisk Tidsskrift 1865-1917

Hans Kryger Larsen: Splid, nedgang og nye impulser. Historisk Tidsskrift 1917-1942

Knud J.V. Jespersen: Traditionens vogter. Historisk Tidsskrift 1942-1962

Carsten Due-Nielsen: Fremgang og nye udfordringer. Historisk Tidsskrift 1962-1988

Jan Pedersen: Forandringens brise. Historisk Tidsskrift 1988-2003

Carsten Due-Nielsen: De lange linier 1839-2013

Forfatterne