Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Handel, kapital og kredit


* Handel, kapital og kredit. Red.: Carsten Due-Nielsen og Anders Monrad Møller. Den danske historiske Forening, København, 1990. (= Historisk Tidsskrift Bind 90 Hæfte 2. Udgivet i forbindelse med Den danske historiske Forenings 150-års jubilæum i 1990). (192 sider). [ISBN 0106-4991] (Indbundet).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
95,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 19,00 kr.)

[*2,3]
Indhold:

Historisk Tidsskrift - halvandet hundrede år. Af Erling Ladewig Petersen

Opdagelsernes plads i verdenshistorien. Varer, ædelmetal og tjenesteydelser i interkontinental handel før 1750. Af Niels Steensgaard

'Alle mynt rent', bondekredit i 15-1600-tallet. Af Bjørn Poulsen

Kirke og kredit, et bidrag til pengenes socialhistorie. Af Troels Dahlerup

Jordværdi og kreditmarked i Danmark 1630-1730. Af Erling Ladewig Petersen

Den danske Asienshandel 1616-1807, værdi og volumen. Af Ole Feldbæk

Aktieselskaber i krise, om konkurs i aktieselskabernes tidlige historie. Af Inger Dübeck

Om at skrive bankhistorie. Af Hans Chr. Johansen