Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Franz Blatt: Under Vor Haand og Segl


* Franz Blatt: Under Vor Haand og Segl. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København, 1943. (74 sider).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet, Afdeling for Historie
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Njalsgade 80
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
10,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 2,00 kr.)

[*1,1]
Indhold:

I: Kongebreve og Pavebreve

II: Rigslove og Stadsretter

III: Bispebreve; Breve fra verdslige Institutioner; Privatbreve

IV: Liste over tekniske Ord, Møntværdier m.m.