Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Franz Blatt: Under Vor Haand og Segl

(Udsolgt)


* Franz Blatt: Under Vor Haand og Segl. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København, 1943. (74 sider).


Indhold:

I: Kongebreve og Pavebreve

II: Rigslove og Stadsretter

III: Bispebreve; Breve fra verdslige Institutioner; Privatbreve

IV: Liste over tekniske Ord, Møntværdier m.m.