Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Karsten Christensen: Om overleveringen af Sven Aggesens værker


* Karsten Christensen: Om overleveringen af Sven Aggesens værker. (Skrifter udgivet af Historisk Institut ved Københavns Universitet, Bind X). Den danske historiske Forening, København, 1978. (93 sider). [ISBN 87 87462 14 1]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*2,4]
Indhold:

Forord

Indledning - Sven Aggesen og hans værker

I. Gertz' overleveringshypotese
Konsekvenserne af Gertz' overleveringshypotese
Grundlaget for overleveringshypotesen

II. Sven Aggesen-reminiscenser indtil 1728 - en kontraprøve
1. Middelalderligt kendskab til Sven Aggesens værker
2. Historiografernes Sven Aggesen-manuskript
- Hans Svaning
- Peder Hegelund
- Niels Krag
- Venusin
- Lyschander
- Johs. Stephanius
- Steph. Johs. Stephanius
- Universitetsbibliotekets håndskriftsamling
3. Kendskabet til et Sven Aggesen-manuskript 1643-1728

III. Stephanius' arbejdsmetode

Noter

Citeret materiale og litteratur