Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Einar Cohn: Økonomi og Politik i Danmark 1849-1875


* Einar Cohn: Økonomi og Politik i Danmark 1849-1875. København, GEC Gads Forlag, 1967. (215 sider).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet, Afdeling for Historie
Karen Blixens Vej 4
2300 København S
Danmark

eller bestil via e-mail histtid@hum.ku.dk.

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[* 1,1]


Indhold:

Forkortelser

Forord

I. Indledning

II. Stænderne

III. Rigsforsamlingen 1848-49

IV. Under Junigrundloven
A. Landbolovgivningen indtil 1856
B. Ørsteds skrift 1856 om fæstesagen
C. Fæstesagen 1856-1861
D. Salg af fæstegårde 1850-60
E. Håndværk og handel
1. Bagerierne
2. Ølbryggerier
3. Møllenæringen
4. Barberer og høkere
5. Købstadskonsumtionens ophør og forslag om indkomstskat
6. Dyrtidslovgivningen
7. Næringsloven af 1857
F. Landbrug og byerhverv

V. Fra 1866-Grundloven til Ministeriet Estrup
A. Indledning
B. Direkte skat
C. Toldloven
D. Fæstelovgivning
E. Sociallovgivning
F. Arbejderspørgsmålet
G. Befolkningens levevilkår

Noter