Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Godsdriften i Norden under 1600-talet


* Godsdriften i Norden under 1600-talet. (Särtryck ur »Från medeltid till välfärdssamhälle. Nordiska Historikermöte i Uppsala 1974«). Uppsala, 1976. (160 sider).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet, Afdeling for Historie
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. incl. moms + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*1,4]
Indhold:

Til introduktion. Af Erling Ladewig Petersen

Adelig godsdrift i 1600-tallets Danmark. Af Erling Ladewig Petersen
Bilag
Diskussion.

Adelig godsdrift i Finland under 1600-tallet. Av Eljas Orrman (1-3) och Eino Jutikkala (4-5)
1. Godskomplexen
2. Säterianläggningarna
3. Godsdriften
4. Driftsform
5. Dagsverkens betydelse för storbruket
Diskussion.

Adlig godsdrift i 1600-talets Sverige. Av Margareta Revera

Jordegods i Norge på 1600-tallet. Av Håkon Hovstad
Diskussion.

Sammanfatning. Av Eino Jutikkala
Diskussion.