Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Kai Hørby: Status Regni Dacie


* Kai Hørby: Status Regni Dacie. Studier i Christofferlinjens ægteskabs- og alliancepolitik 1252-1319. Den danske historiske Forening, København, 1977. (207 sider). [ISBN 87-87462-10-9]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

eller bestil via e-mail histtid@hum.ku.dk.

Pris:
75,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 15,00 kr.)

[*1,3]


Indhold:

Forord

I. Status regni Dacie: Indledning - Forskningen - Overleveringen

II. Christofferlinjens etablering: Sukcessionen efter Abel - Eriksdøtrene - Abel-slægtens ægteskaber og udenrigspolitiske forbindelser - Margrethe Sambirias formynderregering - Jakob Erlandsenstridens efterspil - Sammenfatning

III. Sverige og Norge ca. 1275-1300: Tronskiftet i Sverige 1275 - Forbindelsen mellem Sverige og Holsten - Magnus Birgersson og Danmark - Norges vesteuropæiske alliancer - Sammenfatning

IV. Erik Glippings sidste år: Det nordtyske Landefredsforbund af 1283 - Kongefrændernes restitution - Erik Glippings drab - Dommen - Formynderregeringen - Sammenfatning

V. Erik Menveds fyrstepolitik: Krigen med Norge - Ægteskabsalliancen med Sverige - Jens Grandstriden - Hertug Erik og den norske sukcession - Skiftet i hertugdømmet Jylland 1312 - Det jyske oprør 1313 - Erik Menved og hertug Christoffer i Nordtyskland og Norden - Afslutningen 1319 - Sammenfatning

Noter

Kilder

Litteratur

Summary

Index

Plancher:
Grev Jakob af Hallands mødrene slægt (over for s. 64).
Den danske kongeslægt ca. 1200-1319 (efter s. 207).