Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Huitfeldt Manuskripter. Ved Grethe Ilsøe


* Huitfeldt Manuskripter. Arild Huitfeldts manuskripter til Christian 2.s og Christian 3.s historie. Udgivet efter MSS K14 og NkS 1832 2°. Ved Grethe Ilsøe. Udgivet af Historisk Institut, KÝbenhavns Universitet. Den danske historiske Forening, 1976. (299 sider). [ISBN 87 87462 18 4] (Indbundet).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
Indbundet: 95,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 19,00 kr.)

[*1,5]


 


Indhold:

Forord

Huitfeldts manuskripter. Af Harald Ilsøe
Tavler: 1. Skriverhånd B; 2. Skriverhånd A; 3. Claus Mortensens hånd; 4. Skriverhånd C

Forklaringer til udgaven

Christian 2.s historie
- Årsager til Danmarks indbyggere har opsagt kong Christian deres ed og pligt og udvalgt hertug Frederik til konge
- Beretning om de tyranniske gerninger, som kong Christian 2. af Danmark har bedrevet i Sverige
- Den udvalgte kong Frederiks sendebrev til kurfyrster, fyrster og andre i Tyskland
- Årsager til at de lybske med deres forbundsfæller er nødt og tvunget til at fejde mod kong Christian
- Bispernes udskrivelse

Christian 3.s historie

Varianter MS-udgaven/kvartudgaven (Q)

Tillæg. Historisk Instituts Huitfeldt-udvalg

Rettelser