Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Frede P. Jensen: Bidrag til Frederik II's og Erik XIV's historie


* Frede P. Jensen: Bidrag til Frederik II's og Erik XIV's historie. (Skrifter udgivet af Historisk Institut ved Københavns Universitet, Bind VII). Den danske historiske Forening, København, 1978. (143 sider). [ISBN 87-87462-11-7]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*2,3]
Indhold:

Forord

Indledning

Frederik II og hans kancelli
1. Kongens og kancelliets opholdssteder
2. Kancelliets opbygning
3. Kancelliets arbejdsgang
4. Konklusion

Myten om Peder Oxe
1. Samtidige vurderinger af Peder Oxes politiske come-back
2. Hans Grams tolkning af Peder Oxes indsats
3. Peder Oxe i det 19. århundredes historiografi
4. Peder Oxe i det 20. århundredes historiografi
5. Konklusion

Vasaslægten versus Erik XIV
1. Broderstriden i Sverige
2. De preussiske initiativer - Planche 1. Skitse over Gripsholm og Stockholm-området, ved p. 104.
3. Prinsesse Cecilia forlader Sverige - Planche 2. Farvelagt kort over Sverige, ved p.112.
4. Ambrosius Thoms' missioner i Danmark
5. De sidste appeller til Erik XIV
6. Konklusion

Kilder og litteratur

Register

Zusammenfassung