Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Thelma Jexlev: Lensregnskaberne - en oversigt

(Udsolgt)


* Thelma Jexlev: Lensregnskaberne - en oversigt. Lokalhistorisk Afdeling, København, 1978. (382 sider). [ISBN 87-7423-086-7]


Indhold:

Forord

Skåne

Malmøhus - Lundegård - Landskrona - Helsingborg - Börringe kloster og Lindholm - Dalby kloster - St. Peders kloster i Lund og Övid kloster - Frosta herred og Helne kirke - Bosjö kloster - Åhus - Kristianstad - Gärds herred - Hörröd og Sandby - Järestad herred - Gladsax - Herrisvad kloster

Blekinge

Kristianopel (Lyckå) - Sölvesborg

Halland

Laholm - Halmstad - Varberg

Sverige

Älvsborg - Borgholm (Øland) - Kalmar

Gotland

Visby

Øsel

Ahrensburg

Sjælland

København - Kronborg (Krogen) - Fredriksborg - Hørsholm -  Abrahamstrup - Roskildegård - Svenstrupgård - Holbæk - Kalundborg - Søllemarkgård på Samsø - Sæbygård - Dragsholm - Sorø kloster - Ringsted kloster - Korsør -Antvorskov kloster - Saltø - Vordingborg - Tryggevælde - Jungshoved

Møn

Stegehus

Bornholm

Hammershus

Lolland

Maribo kloster - Ravnsborg og Halsted kloster - Ålholm

Falster

Nykøbing - Sørup og Gedsergård

Fyn

Odense St. Knuds kloster - Odensegård - Dalum kloster - Eskebjerg - Hindsgavl - Hagenskov - Nyborg - Strynø

Langeland

Tranekær

Jylland

Åstrup - Sejlstrup - Hundslund kloster - Ørum - Vestervig kloster - Dueholm kloster - Lundegård på Mors - Skarpenbergs gods - Aalborghus - Pandumgård - Skivehus - Hald - Mariager kloster - Dronningborg - Kalø - Århusgård - Ristrupgård - Skanderborg og Åkær - Åkær - Silkeborg - Stjernholm (Bygholm) - Koldinghus - Tørrild herred - Bøvling - Lundenæs - Lønborggård - Riberhus og Møgeltønder - Møgeltønder

Færøerne

Norge

Bohus og Viken - Dragsmark kloster

Tillæg

Summarisk nummerfortegnelse over lensregnskabernes middelalderlige fragmenter med henvisning til Esben Albrectsen: Middelalderlige håndskriftfragmenter, Rigsarkivet 1976.
Registre
Personnavne
Stedsnavne
Rettelser og tilføjelser