Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Johan Jørgensen: Det københavnske patriciat og staten ved det 17.århundredes midte


* Johan Jørgensen: Det københavnske patriciat og staten ved det 17.århundredes midte. (Skrifter udgivet af Det historiske Institut ved Københavns Universitet, Bind I). København, 1957. (89 sider). (Indbundet).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
25,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 5,00 kr.)

[*1,4]
Indhold:

Forord

Indledning

I. Herkomst - slægtskabsforbindelser - uddannelse

II. Forhold til adelen

III. Forbindelser med akademikere

IV. Forhold til Københavns andre borgere

V. Statsleverancer

VI. Henrik Müller

VII. Kreditforhold

VIII. Staten og storkøbmændene 1658

Tillæg I

Tillæg II

Kilder og litteratur

Register

Summary