Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

A. D. Jørgensens Breve


* A. D. Jørgensens Breve. Ved Harald Jørgensen. København, Den danske historiske Forening, 1939. (485 sider).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. incl. moms + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*1,3]
Indhold:

Indledning

Fortegnelse over Adressater og Ejere af Brevene

Breve

Tillæg

Noter og Henvisninger

Personregister