Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Anne K. G. Kristensen: Danmarks ældste Annalistik
Studier over lundensisk Annalskrivning i 12. og 13. Århundrede


* Anne K. G. Kristensen: Danmarks ældste Annalistik. Studier over lundensisk Annalskrivning i 12. og 13. Århundrede. (Skrifter udgivet af Det historiske Institut ved Københavns Universitet, Bind III). København, 1969. (161 sider). (Indbundet).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
25,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 5,00 kr.)

[*2,3]
Indhold:

Forord

I. Indledning

II. Overlevering af Årbog 1074-1255 og Sjællandske Krønike
1. Sjællandske Krønike
2. Årbog 1074-1255

III. Årbog 1074-1255 (DL). Proveniens og affattelsestid
1. Necrologium Lundense
2. Colbazårbogen
3. Anglo-normannisk årbog
4. Kongerækken Svend Estridsen til Niels
5. Årbogens øvrige indhold
6. Sammenfatning

IV. Den ældste lundensiske annalskrivning
1. Annalskrivningen i ærkebiskop Eskils tid
2. Annalskrivningen i Lund c. 1206
3. Sammenfatning

V. Annalskrivning mellem 1206 og c. 1255
1. Valdemarårbogen
2. Tabt Lundeårbog 1130-1253
3. Annalskrivning i Lund mellem L I og L III
4. Årbog 1074-1255 (DL) og dens kilder
5. Sammenfatning

VI. Annales Sorani og Annales Lundenses
1. Sorøårbogens forhold til Lundeannalistikken
2. Annales Lundenses til c. 1265
3. Sammenfatning

Konklusion

Exkurs I Roskildekrøniken og Lund

Exkurs II Håndskriftet E 39

Bilag

Summary (English translation: Ernst Dupont)

Kilder og Litteratur
I. Kilder
II. Litteratur

Register