Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Kvinder i middelalderen


* Kvinder i middelalderen: Symposieforedrag, Københavns Universitet, 1982. København, Den danske historiske Forening, 1983. (78 sider). [ISBN 87-87462-22-2]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
25,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 5,00 kr.)

[*1,5]
Indhold:

Forord

"Kvindearbejdes art, vilkår og muligheder i Danmark ca. 1300-1650". Af Eva Trein Nielsen

"Kvindearbejde i vikingetid?" Af Ingeborg Andersen

"Kring några bilder av kvinnor i 1100 och 1200talens måleri". Af Inger Ahlstedt-Yrlid

"Kvinders arbejde og del i produktionen belyst ud fra regnskaber fra perioden ca. 1500-1600". Af Thelma Jexlev

"Antropological notes on work and gender". Af Susan Reynolds Whyte

"Skjoldmøer - en kvindemyte". Af Lise Præstgaard Andersen

"Landskabslovene som kilde til kvinders stilling i 1100-1200tallet". Af Inger Margrethe Jensen

"Kvinders sociale vilkår i det 16. århundredes Danmark - et teologisk aspekt". Af Lone Fatum