Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Linier i dansk historieskrivning i nyere tid (ca. 1890-1950)


* Linier i dansk historieskrivning i nyere tid (ca. 1890-1950). Udgivet i anledning af Historisk Samfunds 75 års jubilæum af Den danske historiske Forening, København, 1976. (136 sider). [ISBN 87-87462-03-6]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
30,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 6,00 kr.)

[*1,4]
Indhold:

Historisk Samfund 1899-1974. Af Vagn Skovgaard-Petersen

Aksel E. Christensen: Fra Kr. Erslev til Erik Arup.

Povl Bagge: Erik Arup.

Erik Stig Jørgensen: Aage Friis.

Troels Fink: Den nationale linie i dansk histiorieskrivning.

Kristof Glamann: Historie, økonomi og statistik.

Jan Kanstrup: Fortegnelse over Historisk Samfunds arrangementer 1899-1974.

Formænd for Historisk Samfund 1899-1974.

Personregister.