Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Middelalderstudier


* Middelalderstudier. Tilegnede Aksel E. Christensen på tresårsdagen 11. september 1966. Redaktion: Tage E. Christiansen, Svend Ellehøj og Erling Ladewig Petersen. Munksgaard, København, 1966. (338 sider).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
100,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 20,00 kr.)

[*1,5]
Indhold:

Tabula Gratulatoria

Inge Skovgaard-Petersen: Sven Tveskæg i den ældste danske historiografi. En Saxostudie

Svend Ellehøj: Omkring Knýtlingas kilder

Jørgen Qvistgaard Hansen: Regnum et sacerdotium. Forholdet mellem stat og kirke i Danmark 1157-1170

Tage E. Christiansen: Isti tres fratres. Broderlisten i Kong Valdemars Jordebog

Erik Kjersgaard: Leding og landeværn

Niels Skyum-Nielsen: Kanslere og skrivere i Danmark 1250-1282

Orla Vestergaard: Forkøb, landkøb og forprang i middelalderlig dansk handelslovgivning

Erling Ladewig Petersen: Jordprisforhold i dansk senmiddelalder

Kai Hørby: Øresundstolden og den skånske skibstold. Spørgsmålet om kontinuitet

Bent Jørgensen: Københavnertraktaterne 1441 og deres tilblivelse

Grethe Ilsøe: Dansk herremandshandel med hansekøbmændene i senmiddelalderen

Anvendte forkortelser