Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Margit Hurup Nielsen: R. G. Collingwood's historiefilosofi


* Margit Hurup Nielsen: R. G. Collingwood's historiefilosofi. En undersøgelse af 're-enactment'-tesens interpretation. (Skrifter udgivet af Historisk Institut ved Københavns Universitet, Bind XI). Den danske historiske Forening, København, 1980. (276 sider). [ISBN 87 87462 17 6]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
25,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 5,00 kr.)

[*1,5]
Indhold:

Forord

Indledning med begrundelse af emnevalg

Problemfiksering i relation til de i litteraturen rejste problemer

Den anvendte metode

Forekomsten af 're-enactment' i Collingwood's forfatterskab

Oversigt over interpretationerne

Redegørelse for metoder og fremsættelse af interpretationerne fra 'received interpretation I'

Kritik af 'received interpretation I' fra 'received interpretation II'

Undersøgelse af den rejste kritik mod 'received interpretation I'

Vurdering af det berettigede i den mod 'received interpretation I' fremførte kritik

Redegørelse for metoder og interpretationer fra 'received interpretation II'

Tentativ kritik af 'received interpretation II'

Undersøgelse af den tentative kritik af 'received interpretation II'

En vurdering af det berettigede i den tentative kritik af 'received interpretation II'

Undersøgelse af de anvendte metoder

Undersøgelse af de upublicerede forekomster af 're-enactment'

Konklusion

Addendum 1979

Appendix I: Collingwood's akademiske løbebane

Appendix II: Collingwood's forfatterskab

Appendix III: Placering af Collingwood's forfatterskab i historiografisk sammenhæng

Appendix IV: The Idea of History's udgivelsesforhold

Appendix V: Forekomsten af 're-enactment' i Collingwood's forfatterskab. Citater fra upubliceret materiale

Noter

Liste over anvendt litteratur