Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske franciskaneres historieskriver


* Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske franciskaneres historieskriver. (Skrifter udgivet af Historisk Institut ved Københavns Universitet, Bind VI). Den danske historiske Forening, København, 1976. (180 sider). [ISBN 87-87462-04-4]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*1,4]
Indhold:

Forord

Forkortelser

Indledning

I: Collectaneas sammensætning
Tabel 1. Collectaneas materielle sammensætning
Tabel 2. Læg Xs fysiske bestanddele
Tabel 3. Peder Olsens tekstfordeling  i læg Xs faste dele

II: Skrifttyperne
Tavle 1-6. Facsimile-gengivelser af skrifttyperne
Tabel 4. Peder Olsens skrifttyper i læg X

III: Franciskanerhistoriens tilblivelse
Tabel 5. Læg Xs tilblivelseshistorie

IV: Peder Olsens kilder og metode. Forskningens standpunkt

V: De kendte dokumentariske kilder
Tabel 6. Peder Olsenskendte dokumentariske kilder i læg X

VI: Observanshistorien

VII: Provincialministerlistens ældste lag
Tabel 7. Den konventuale provincialministerlistes ældste lag

VIII: Provinsfortegnelserne

IX: Odense-klostrets historie

X: De nordiske franciskanerklostres Oprindelseshistorie
Tabel 8. Indvielsesmeddelelser i Oprindelseshistorien og de ældste afsnit
Tabel 9. Synopse over fællesstof i Observanshistorien og Oprindelseshistorien

XI: Oprindelseshistoriens tillæg

XII: Den franciskanske Bispehistorie
Tabel 10. Gravskrifter som kilder om franciskanske biskopper

XIII: Kapitelslisten og tilføjelserne til Ministerlisten (Konventualhistorien)
Tabel 11. Synopse af Kapitelslisten og Ministerlisten

XIV: Observanshistoriens forlængelse og de yngste afskrifter

XV: Det øvrige forfatterskab
Tabel 12. Peder Olsens meddelelser om nordiske franciskanere udenfor Coll. læg X

XVI: Peder Olsens kilder
Tabel 13. Tabte dokumentariske kilder til Peder Olsens meddelelser om de danske franciskaneres historie
Tabel 14. Kronologisk fortegnelse over indvielsesmeddelelser
Tabel 15. Karakteren af Peder Olsens materiale om kapitlerne
Tabel 16. De af Peder Olsen benyttede gravmæler mv. 

XVII: De danske franciskaneres arkiver

XVIII: Broder Peder Olsen som historiker

XIX: Biografiske konklusioner

Appendix: Odense-tavlen

Zusammenfassung

Kilder og litteratur

Register