Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Alex Wittendorff: Alvej og kongevej

(Udsolgt)


* Alex Wittendorff: Alvej og kongevej. Studier i samfærdselsforhold og vejens topografi i det 16. og 17. århundrede. (Skrifter udgivet af Det historiske Institut ved Københavns Universitet, Bind IV). Akademisk Forlag, 1973. (348 sider). [ISBN 87 500 1361 0] (Indbundet).


Indhold:

Forord

I. Indledning

II. Litteratur

III. Metode og kilder

IV. Vejenes beskaffenhed. Bro og vadested

V. Administration og vedligeholdelse

VI. Samfærdsel og godstransport
Vogntyper
Vognmænd
Postvæsen
Kroer
Rejsehastighed

VII. Kongevejene
Kilder
Anlæggelsen. Tekniske forhold
Benyttelsen. Bomme og porte
Vedligeholdelsen
Kongevejene under enevælden

VIII. De sjællandske alfarvejes topografi
København-Roskilde-Korsør
København-Helsingør
København-Vordingborg
Roskilde-Kalundborg
København-Frederiksborg og Hillerød
København-Slangerup
Roskilde-Hillerød-Helsingør
Roskilde-Køge
Ringsted-Holbæk
Korsør-Kalundborg
Slagelse-Kalundborg
Slagelse-Nykøbing
Næstved-Ringsted
Næstved-Sorø
Næstved-Slagelse
Næstved-Skælskør-Korsør

IX. Kongevejenes topografi
Frederik II's kongeveje:
København-Frederiksborg-Kronborg
Ringsted-Antvorskov
Haderslev-Kolding-Jelling

Christian IV's kongeveje:
København-ladegården-Islev
Antvorskov-Korsør
Antvorskov mod Næstved
Antvorskov-Lystager ladegård
Roskilde-Haraldsted-Ringsted
Hørsholm-Nyrup
København-Roskilde

Enevældens kongeveje:
Frederiksborgvejen-Frederiksdal
Vesterbrogade-Frederiksberg slot-Langvadsdam
Hørsholm-Fredensborg
Hørsholm-Frederiksborg
De enkelte strækningers frigivelse

X. Sammenfatning og konklusion

Summary

Kilder og litteratur

Fortegnelse over illustrationer og kort

Register