Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Marianne Zenius: Genremaleri og virkelighed


* Marianne Zenius: Genremaleri og virkelighed. En kildekritisk analyse over billeder af Chr. Dalsgaard, J. Exner og F. Vermehren. (Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, nr. 6). København, 1976. (256 sider). [ISBN 87-7423-056-5]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*2,4]

Indhold:

Forord

Indledning

Hvad er genremaleri?

Hvorfor malede de bønder og fiskere?

Brug af genremaleri som illustrations- og kildemateriale

Johan Frederik Nicolai Vermehren

Kildemateriale, der kan belyse Vermehrens genremalerier

Breve
Erindringer
Skitser, udkast og studier
Litteratur
Vermehrens genremaleri

Samlet vurdering af Vermehrens genrebilleder

Julius Exner

Kildemateriale, der kan belyse Exners genremalerier

Breve
Skitser, udkast og studier
Mundtlig tradition
Litteratur
Indledning til gennemgangen af Exners genremalerier

Exners sjællandske billeder

Rummene i forhold til bygningen
Stuernes indretning
Sammenblanding af interiører fra Sjælland, Amager og Fanø
Menneske og dragt

Exners billeder fra Amager

Exners forhold til den lokale befolkning på Amager
Stuernes indretning og deres placering indenfor bygningerne

Exners Fanø-billeder

Exners arbejde med motiv og modeller
Fanø's lokaliteter som motiv for Exner
De sammenstykkede billeder

Kunsten og virkeligheden

Christen Dalsgaard

Kildemateriale til belysning af Dalsgaards kunst

Breve
Litteratur
Skitsebøger, tegninger m.m.

Fra virkelighed til genrebillede - en systematisering

Den kunstneriske proces forenklet i et diagram
Baunevagt i Jylland
En scene fra bondens familieliv

Gennemgang af Dalsgaards mest kendte genremalerier

Mormonerne
Det døde barn
Artilleristen på besøg
Sakramentet i hjemmet
Pigen ved graven
Udpantningen
Besøget hos landsbykunstneren
En afsked
Kirkegangskonen
En gudelig forsamling

Samlet vurdering af Dalsgaards arbejde som genremaler

Sammenfatning

Genremalerierne som etnologisk kildemateriale

Noter

Kunsthistorisk litteratur og andre hjælpemidler

Litteraturliste

Billedregister