Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 100 Hæfte 1

Indhold

Anders Leegaard Knudsen: Interessen for den danske fortid omkring 1300. En middelalderlig dansk nationalisme. 100:1, 1-32. (PDF)
Summary: Danish Interest in the Past c. 1300: Mediaeval Danish Nationalism. 100:1, 33-34.

Morten Fink-Jensen: Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab. 100:1, 35-67. (PDF)
Summary: Ole Borch: Natural Magic and Modern Science. 100:1, 68.

Jes Fabricius Møller: Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900. 100:1, 69-91. (PDF)
Summary: Darwin and the Danish Theologians 1860-1900. 100:1, 91-92.

Oversigter

Anders Monrad Møller: En oversigt i anledning af 1848. 100:1, 93-113. (PDF)

Torben Jørgensen: Tilfældet Armenien. 100:1, 114-137. (PDF)

Diskussion

Bjørn Svensson: Martsbevægelsen 1848. 100:1, 138-161. (PDF)

Hans Vammen: Den mytologiske tvang. I anledning af Bjørn Svenssons indlæg. 100:1, 162-176. (PDF)

Anmeldelser

Cecilia Trentier: Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv identitet i recensioner i dansk Historisk Tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift og svensk Historisk Tidskrift 1965-1990. (Studia Historica Upsaliensia 192). Uppsala, 1999. (anmeldt af Inga Floto). 100:1, 177-181. (PDF)

Det store i det små. Red.: Maeve Drewsen, Julie Fryd Johansen, Jørgen Mikkelsen, Kirsten Prange og Knud Prange. (Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, 10). København, 1997. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:1, 181-185. (PDF)

Jens Holmgaard: - uden at landet besværes. Studier over Frederik IV's landmilits med henblik på spørgsmålet om bøndernes vilkår i øvrigt. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg, 1999. (anmeldt af Birgit Løgstrup). 100:1, 185-199. (PDF)

Dansk Søfarts historie. bd. 5: Sejl og damp. Af Anders Monrad Møller, Henrik Dethlefsen og Hans Chr. Johansen. Gyldendal, 1998. (anmeldt af Benny Christensen). 100:1, 199-207. (PDF)

Rasmus Kreth: Pilestræde under pres. De berlingske blade 1933-45. Berlingske Tidende A/S, København, 1999. (anmeldt af Niels Thomsen). 100:1, 208-212. (PDF)

Kortere anmeldelser (PDF)

Karl Moore & David Lewis: Birth of the Multinational. 2000 Years of Ancient Business History - from Ashur to Augustus. Copenhagen Business School Press, 1999. (anmeldt af Erik Christiansen). 100:1, 213. (PDF)

Ditlev Tamm: Roman Law and European Legal History. København, 1997. (anmeldt af Jens Chr. V. Johansen). 100:1, 214. (PDF)

Ferdinand Opli: Leben im mitteralterlichen Wien. Böhlau, Wien, 1998. (anmeldt af Thomas Riis). 100:1, 214-215. (PDF)

Fabian Persson: Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721. Lund, 1999. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 100:1, 215-217. (PDF)

Erling Sandmo: Voldssamfunnets undergang. Om diciplineringen av Norge på 1600-tallet. Oslo, Universitetsforlaget, 1999. (anmeldt af E[rling] Ladewig Petersen). 100:1, 217-219. (PDF)

Harald Ilsøe: Det kongelige Bibliotek i støbeskeen. Studier og samlinger til bestandens historie indtil ca. 1780. (Danish Humanist Texts and Studies 21). Det kongelige Bibliotek/ Museum Tusculanums Forlag, København, 1999. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 100:1, 220-221. (PDF)

Etnologiske studier bd. 5: Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv på det nationale. Red.: Bjarne Stoklund. Museum Tusculanums Forlag, 1999. (anmeldt af Niels Finn Christiansen). 100:1, 221-222. (PDF)

Jens Engberg: Det heles vel. Forureningsbekæmpelse i Danmark fra loven om sundhedsvedtægter i 1850'erne til miljøloven 1974. Miljøkontrollen, Københavns Kommune, 1999. (anmeldt af Ole Hyldtoft). 100:1, 222-224. (PDF)

Peter S. Petersens Erindringer - en kilde til den danske bosættelse i Dannebrog, Nebraska 1871-95. Udgivet ved Karsten Kjer Michaelsen og Birthe Kjer Michaelsen. Odense Bys Museer (i kommision hos Odense Universitetsforlag), 1999. (anmeldt af Jette Mackintosh). 100:1, 224. (PDF)

Karen Hjorth: Tolder og kvinde. En undersøgelse af kvinders ansættelse i en mandsdomineret etat. Told- og Skattehistorisk Selskab, 1998. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:1, 225. (PDF)

Ottar Dahl: Syndicalism, Fascism and Post-Fascism in Italy 1900-1950. Solum Forlag, Oslo, 1999. (anmeldt af Gert Sørensen). 100:1, 225-227. (PDF)

I kamp for flåden. En levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947. Fortalt af Jørgen H. Barfod. (Maritim Kontakt XXI). København, 1999. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:1, 227-228. (PDF)

Indsigelser

Thorkild Frederiksen: Om lægeløftet. 100:1, 229-232. (PDF)

Kirsten Lylloff: Svar på Thorkild Frederiksens indlæg. 100:1, 233-237. (PDF)

Else Roesdahl: Om middelalderarkæologi og historie. Replik til Niels Lund. 100:1, 238-240. (PDF)

---------------------------------------------

Oversigt over specialer i historie ved universiteterne afleveret i 1999. Ved Erik Jørgensen. 100:1, 241-251. (PDF)

Foreningsmeddelelser.  [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 16.juni 2000.] 100:1, 252.

Meddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 1998.] 100:1, 253.

Meddelelser. [The 19th International Congress of the Historical Sciences.] 100:1, 254-255.

Meddelelser. [Call for Papers. Miljöhistoria i Europa - Ny organisation och konferens.] 100:1, 255.

Medvirkende ved dette hæfte. 100:1, 256.

Vejledning til forfatterne.