Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 101 Hæfte 1

Indhold

Erik Ulsig: Befolkningsfald, landgildefald og jordpriser i det 14. århundrede. 101:1, 1-15. (PDF)
Summary: The Population Decline, the Decrease of Manorial Dues, and the Price of Land in the Fourteenth Century Denmark. 101:1, 15-16.

Jan Pedersen: Hjemstavnen og verdenssystemet. Gilberto Freyres kulturhistoriske Brasilienstolkning. 101:1, 17-43. (PDF)
Summary: Native Soil and World System: Gilberto Freyre's culturalist interpretation of Brazil. 101:1, 44.

Bent Jensen: Dansk Røde Kors' Ruslandsmission 1918-1919. 101:1, 45-74. (PDF)
Summary: The Danish Red Cross Mission to Russia 1918-1919. 101:1, 75.

Jonathan Søborg Agger og Lasse Wolsgård: Den størst mulige fleksibilitet. Dansk atomvåbenpolitik 1956-1960. 101:1, 76-108. (PDF)
Summary: A Policy of the Utmost Flexibility. Danish Nuclear Weapons Policy 1956-1960. 101:1, 109-110.

Oversigt

Palle Ove Christiansen: Forståelsen af det anderledes. Om Carlo Ginzburg og mikrohistorie. 101:1, 111-145. (PDF)

Diskussion

Dorthe Gert Simonsen: Tegn og iagttagelse. At læse Erslev efter »Den sproglige vending«. 101:1, 146-180. (PDF)

Anne Løkke og Sebastian Olden-Jørgensen: Diskurs for historikere. 101:1, 181-191. (PDF)

Anmeldelser

Adam af Bremens krønike. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund. Illustreret af Jørgen Kraglund. Wormianum, 2000. (anmeldt af Inge Skovgaard-Petersen). 101:1, 192-195. (PDF)

Harald Gustafsson: Gamla riken, nya stater. Statsbildning, politisk kultur och identiteter under Kalmarunionens upplösningsskede 1512-1541. Stockholm, Atlantis, 2000. (anmeldt af Gunner Lind). 101:1, 195-199. (PDF)

Sebastian Olden-Jørgensen: Kun navnet er tilbage – en biografi om Peter Griffenfeld. Gads Forlag, 1999. (anmeldt af Knud J. V. Jespersen). 101:1, 199-206. (PDF)

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark. Arbejdskampe og arbejderbevægelse 1870-1940. (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, Skriftserie nr. 41). København, 1999. (anmeldt af Flemming Mikkelsen). 101:1, 206-211. (PDF)

Ning de Coninck-Smith: For barnets skyld. Byen, skolen og barndommen 1880-1914. Gyldendal, 2000. (anmeldt af Gunhild Nissen). 101:1, 211-224. (PDF)

Regin Schmidt: Red Scare. FBI and the Origins of Anticommunism in the United States. København, Museum Tusculanum Press, 2000. (anmeldt af Niels Bjerre-Poulsen). 101:1, 224-230. (PDF)

Søren Helstrup: Truslen mod Danmark. Regeringen og de militære chefers trusselopfattelse 1938-1940. København, Museum Tusculanum, 2000. (anmeldt af Henrik S. Nissen). 101:1, 230-233. (PDF)

Knud J. V. Jespersen: Med hjælp fra England. Special Operations Executive og den danske modstandskamp 1940-1945. Bind II: Den væbnede kamp 1943-1945. Odense Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 101:1, 233-239. (PDF)

Peter Birkelund: De loyale oprørere. Den nationalt-borgelige modstandsbevægelses opståen og udvikling 1940-1945. En undersøgelse af de illegale organisationer De frie Danske, Studenternes Efterretningstjeneste og Hjemmefronten. Odense Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Finn Løkkegaard). 101:1, 239-242. (PDF)

Jens Christensen: IT and Business. A History of Scandinavian Airlines. Aarhus Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Ole Lange). 101:1, 242-248. (PDF)

Kortere anmeldelser (PDF)

Dick Harrison: The Age of Abbesses and Queens. Gender and the political culture in early medieval Europe. Lund, Nordic Academic Press, 1998. (anmeldt af Nanna Damsholt). 101:1, 249. (PDF)

Civitas Roscald - Fra byens begyndelse. Red.: Tom Christensen og Michael Andersen. Roskilde Museums Forlag, 2000. (anmeldt af Helle Sørensen). 101:1, 250-251. (PDF)

Sune Dalgård: Poul Laxmands Sag. Dyk i dansk historie omkring år 1500. (Historisk-filosofiske meddelelser 79). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2000. (anmeldt af Mikael Venge). 101:1, 251-252. (PDF)

Aud Mikkelsen Tretvik: Tretter, ting og tillitsmenn. En undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet. (Skriftserie fra Historisk Institutt nr. 32). Trondheim, Historisk Institutt, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet NTNU, 2000. (anmeldt af Peter Henningsen). 101:1, 252-253. (PDF)

Linda Oja: Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000. (anmeldt af Jens Chr. V. Johansen). 101:1, 253-254. (PDF)

Patrik Hall: Den svenskaste historien. Nationalismen i Sverige under sex sekler. Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2000. (anmeldt af Ole Feldbæk). 101:1, 254-255. (PDF)

Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten. Red.: Tim Knudsen. Aarhus Universitetsforlag, Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab, 2000. (anmeldt af Gunhild Nissen). 101:1, 255-257. (PDF)

Torben Grøngaard Jeppesen: Dannebrog på den amerikanske prærie. Et dansk koloniprojekt i 1870'erne - landkøb, bygrundlæggelse og integration. (Fynske studier nr. 19). Odense Bys Museer, 2000. (I kommission hos Odense Universitetsforlag). (anmeldt af Jette Mackintosh). 101:1, 257-258. (PDF)

Lars N. Henningsen og Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW. Dansksindet politik i Sydslesvig 1945-1998. (Studieafdelingens udgivelser nr. 38). Flensborg, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1998. (anmeldt af Klaus Petersen). 101:1, 258-260. (PDF)

Manfred Jessen-Klingenberg: Standpunkte zur neueren Geschichte Schleswig-Holstein. (Veröffentlichungen des Beirats für Geschichte 20/ Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holsteins). Malente, Schleswig-Holsteinischer Geschichtsverlag, 1998. (anmeldt af Klaus Petersen). 101:1, 258-260. (PDF)

De nationale modsætninger 1864-1914 = Der nationalen Gegensatz 1864-1914. Red.: Gerhard Kraack og Hans Schultz Hansen. (Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie Bind 3 = Quellen zur Geschichte der deutsch-dänischen Grenzregion Band 3). Flensborg/ Aabenraa, 1996. (anmeldt af Klaus Petersen). 101:1, 258-260. (PDF)

Marstal Søfart 1925-2000. Red.: Karsten Hermansen. Marstal Søfartsmuseum, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 101:1, 260-262. (PDF)

Mattias Tydén og Urban Lundberg: Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975. (Statens offentliga utredningar ; 2000:22). Stockholm Socialdepartementet, 2000. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 101:1, 262-264. (PDF)

Stefan Emkjær: Stikkerdrab. Modstandsbevægelsernes likvidering af danskere under besættelsen. København, Ascehoug, 2000. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 101:1, 265-266. (PDF)

Christian Jensen og Thomas Kristiansen og Karl Erik Nielsen: Krigens købmænd. Det hemmelige opgør med Riffelsyndikatet, A. P. Møller, Novo og den øvrige storindustri efter Anden Verdenskrig. Gyldendal, 2000. (anmeldt af Per H. Hansen). 101:1, 266-270. (PDF)

Anders Bjørnvad: Krigens Monumenter 1940-1945. Odense Universitetsforlag, 1999. (anmeldt af Dorthe Falcon Møller). 101:1, 270. (PDF)

Michael Ploetz: Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg verlor. Von der Nachrüstung zum Mauerfall. Berlin-München, Propyläen Verlag, 2000. (anmeldt af Carl-Axel Gemzell). 101:1, 271. (PDF)

---------------------------------------------

Oversigt over specialer i historie ved universiteterne afleveret i 2000. Ved Erik Jørgensen. 101:1, 272-285. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 20.juni 2001.] 101:1, 286.

Medvirkende ved dette hæfte. 101:1, 287-288.

Vejledning til forfatterne.