Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 102 Hæfte 1

Indhold

Niels Lund: Horik den Førstes udenrigspolitik. 102:1, 1-20. (PDF)
Summary: The foreign policy of Horik I, king of Denmark 814-54. 102:1, 21-22.

Carsten Selch Jensen: Valdemar Sejr, korstogsbevægelsen og den pavelige reformpolitik i 1200-tallets første halvdel. 102:1, 23-53. (PDF)
Summary: Valdemar Sejr, the Crusading Movement, and the Papal Reforms in the First Half of the Thirteenth Century. 102:1, 54.

Thomas Munch-Petersen: The secret intelligence from Tilsit. New light on the events surrounding the British bombardment of Copenhagen in 1807. 102:1, 55-95. (PDF)
Summary: The Secret intelligence from Tilsit. New light on the events surrounding the Britsh bombardment of Copenhagen in 1807. 102:1, 95-96.

Kirsten Lylloff: Inter Arma Caritas. Røde Kors og forvaltningen af de tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. 102:1, 97-123. (PDF)
Summary: Inter Arma Caritas. The Red Cross and the Administration of the German Refugees in Denmark 1945-1949. 102:1, 124-125.

Klaus Petersen: Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser. Den danske arbejderbevægelse og spørgsmålet om tillægspension 1963-1990. 102:1, 126-168. (PDF)
Summary: Distributional Policy, National Economy and the Organisational Interests. The Danish Labour Movement and the Question of Supplementary Pension Schemes 1963-1990. 102:1, 169.

Oversigt

Niels Lund: Religionsskiftet i Skandinavien. Nye bud på et gammelt problem. 102:1, 170-176. (PDF)

Diskussion

Bent Egaa Kristensen: Historisk metode og tegnets analytik. 102:1, 177-218. (PDF)

Henrik Lundbak: Niels Bukh - völkisch eller folkelig? [Hans Bonde: Niels Bukh. En politisk-ideologisk biografi. (2. bind). Museum Tusculanums Forlag, 2001.] 102:1, 219-227. (PDF)

Hans Bonde: Svar på Henrik Lundbaks anmeldelse. [ Hans Bonde: Niels Bukh. En politisk-ideologisk biografi. (2. bind). Museum Tusculanums Forlag, 2001.] 102:1, 228-235. (PDF)

Nekrologer

Erling Ladewig Petersen (skrevet af Helge Gamrath og Knud J. V. Jespersen). 102:1, 236-247. (PDF)

Michael Linton (skrevet af Anders Bøgh og Erik Ulsig). 102:1, 248-249.  (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2001. Ved Erik Jørgensen. 102:1, 250-261. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 18.juni 2002.] 102:1, 262. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 102:1, 262-263. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 102:1, 264. (PDF)

Vejledning til forfatterne.