Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 102 Hæfte 2

Indhold

Nils Hybel: Klima og hungersnød i middelalderen. 102:2, 265-280. (PDF)
Summary: Climate and Hunger in the Middle Ages. 102:2, 281.

Louise Nyholm Kallestrup: Maleficium ò »abuso di sacramento«? Konsensus i kardinal Scaglias inkvisitionsmanual og den posttridentine kirkes forståelse af trolddom i Italien 1560-1620. 102:2, 282-303. (PDF)
Summary: Maleficium ò "abuso di sacramento"? Consensus In Cardinal Scaglia's Manual and the Post-tridentine Church's Understanding of Witchcraft. 102:2, 304-305.

Heidi Funder: En historie om foranderlighed. Evolutionsteorien i Danmark 1860-80. 102:2, 306-335. (PDF)
Summary: The Reception of Darwin's Theory of Evolution in Denmark 1860-1880. 102:2, 336-337.

Claus Bundgård Christensen: Sortbørskriminalitet i Danmark fra besættelse til efterkrigstid. 102:2, 338-362. (PDF)
Summary: Black-Market Criminality in Denmark During the Occupation and the Post-War Years. 102:2, 363.

Diskussion

Dorthe Gert Simonsen: Om erslevske virkelighedsslutninger og deres (empiristiske) kontekst. Et svar til Bent Egaa Kristensen. 102:2, 364-381. (PDF)

Bent Egaa Kristensen: Tekst, virkelighed og metode. Svar til Dorthe Gert Simonsen. 102:2, 382-395. (PDF)

Dorthe Gert Simonsen: Opsummerende og afsluttende bemærkninger.102:2, 396-402. (PDF)

Maria Ågren: Det norske skyldeie - ett fruktbart begrepp. 102:2, 403-413. (PDF)

Knut Dørum: Hva er skyldeie? Svar til Maria Ågren. 102:2, 414-418. (PDF)

Niels Brimnes: Sammentræf og Hybriditet. To nøglebegreber i postmodernismens komplekse verdenshistorie. 102:2, 419-433. (PDF)

Michael Bruun Andersen: Det globalhistoriske brækjern. En analytisk udfordring af historien. 102:2, 434-450. (PDF)

Niels Clemmensen: Adel under pres. Tysk eller dansk »Sonderweg«? 102:2, 451-467. (PDF)

Anmeldelser

Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid. Bind 1: Stenalder 13.000-2.000 f.kr. Gyldendal, 2001. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 102:2, 468-472. (PDF)

Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid. Bind 2: Stenalder 2.000-500 f.kr. Gyldendal, 2002. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 102:2, 468-472. (PDF)

Danmarks historie - i grundtræk. Red.: Steen Busck og Henning Poulsen. Aarhus Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Niels Thomsen). 102:2, 472-479. (PDF)

Danmark-Norge 1380-1814. Bind 3: Truede tvillingriker 1648-1720. Af Ståle Dyrvik. Akademisk Forlag, 1997. (anmeldt af Helge Gamrath). 102:2, 479-488. (PDF)

Danmark-Norge 1380-1814. Bind 4: Nærhed og adskillelse 1720-1814. Af Ole Feldbæk. Akademisk Forlag, 1998. (anmeldt af Helge Gamrath). 102:2, 479-488. (PDF)

Jan Glete: War and the state in early modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military states, 1500-1660. London, Routledge, 2002. (anmeldt af Gunner Lind). 102:2, 489-491. (PDF)

Hans Kirchhoff: Samarbejde og modstand under besættelsen: en politisk historie. Odense Universitetsforlag, 2001. (anmeldt af Steen Andersen). 102:2, 491-498. (PDF)

Aage Trommer: Disse fem år: tværsnit og indsnit. Danmark 1940-45. (Odense University studies in history and social sciences 240). Odense Universitetsforlag, 2001. (anmeldt af Steen Andersen). 102:2, 491-498. (PDF)

Bo Lidegaard: Jens Otto Krag 1914-1978. Bind 1: 1914-1961. Gyldendal, 2001. (anmeldt af Niels Thomsen). 102:2, 498-508. (PDF)

Bo Lidegaard: Jens Otto Krag 1914-1978. Bind 2: 1962-1978. Gyldendal, 2002. (anmeldt af Niels Thomsen). 102:2, 498-508. (PDF)

Dansk Søfarts historie. bd. 7: Containere & koncentration. 1960-2000. Af Hans Jeppesen, Svend Aage Andersen og Hans Chr. Johansen. Gyldendal, 2001. (anmeldt af Benny Christensen). 102:2, 509-515. (PDF)

Kortere anmeldelser

Historisk analyse: nye teorier og metoder. Red.: Claus Møller Jørgensen og Carsten Nielsen. Roskilde Universitetsforlag, 2001. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 102:2, 516-518. (PDF)

Mod nye historier. Red.: Carsten Tage Nielsen, Dorthe Gert Simonsen og Lene Wul. (Rapporter til Det 24. Nordiske Historikermøde, Århus 9.-13. august 2001. Bind 3. Red.: Per Ingesman). (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie 49). Århus, 2001. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 102:2, 519-521. (PDF)

Personregister, 1966-1996. Akkumuleret register. Af Poul Steen og Arne Julin. Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, 1998. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 102:2, 522. (PDF)

Tusindvis af Navne. Personregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1965. Bind 1-3. Af Poul Steen og Arne Julin. Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, 2001. (samt PC-udgave 1880-2000). (anmeldt af Anders Monrad Møller). 102:2, 522. (PDF)

Inga Floto: Dødsstraffens kulturhistorie: Ritualer og metoder 1600-2000. Museum Tusculanums Forlag, 2001. (anmeldt af Ditlev Tamm). 102:2, 522-523. (PDF)

Gunnar Karlsson: Iceland's 1100 Years. The History of a Marginal Society. Hurst & Company, London, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 102:2, 523. (PDF)

Dick Harrison: Krigere og helgener. Vesteuropas historie 400-800 e.Kr. (Oversat af Birgitte Brix). Gads Forlag, 2001. (anmeldt af Arne Søby Christensen). 102:2, 524-525. (PDF)

Pernille Ulla Knudsen: Lovkyndighed og vederhæftighed, sjællandske byfogeder 1682-1801. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001. (anmeldt af Jens Chr. V. Johansen). 102:2, 525-527. (PDF)

Niels Høffding: Revolution, Napoleon og kvinderne - fra hofsamfund til diktatur. Gyldendal, 2001. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 102:2, 527. (PDF)

Ole Nørregaard Pedersen: Operation Genforening. Statsbanerne og Sønderjylland 1918-1928. Danmarks Jernbanemuseum, 2001. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 102:2, 527-528. (PDF)

Da København fik vokseværk. Red.: Henrik Gautier, Torben Ejlersen og Nete Balslev Wingender. (Meddelelser om København 2001). Københavns Kommune, 2001. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 102:2, 528. (PDF)

Emdrup - et åndehul i storbyen: udarbejdet i anledning af 100 året for stiftelsen af Emdrup Grundejerforening: 1901 - 23. november - 2001. Red.: Lennart Frandsen, Jesper Gram-Andersen, Torben Juul Hansen og Vagn Aagaard Knudsen. København, Emdrup Grundejerforening, 2001. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 102:2, 528. (PDF)

Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-1955. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2001. (anmeldt af Jesper Bolund Nielsen). 102:2, 528-529. (PDF)

---------------------------------------------

Meddelelser. [Workshop over opbrudsteknologier. Handelshøjskolen i Århus 11. og 12. september 2003.] 102:2, 531. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2001-2002.] 102:2, 532. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 102:1, 532-533. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening. Regnskab for 2001.] 102:2, 534. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 102:2, 535. (PDF)

Vejledning til forfatterne.