Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 103 Hæfte 2

Indhold

Nils Hybel: Middelalderlig godsadministration i Danmark. 103:2, 269-297. (PDF)
Summary: Manorial Administration in Denmark in the Middle Ages. 103:2, 298.

Signe Nipper Nielsen: »Tvang er den sande Friheds Grundstøtte«. Civilisation og kontrol i den danske oplysningstids strafforståelser belyst ved Kriminal-Lovgivnings Kommissionen af 24. oktober 1800. 103:2, 299-332. (PDF)
Summary: »Coercion is the Foundation of True Liberty«. Civilisation and Control in the Understandings of Punishment in the Danish Enlightment illustrated by the Commission of Criminal Legislation of 24th of October 1800. 103:2, 333-334.

Poul Duedahl: Dansk raceantropologi i Grønland. 103:2, 335-357. (PDF)
Summary: Danish Physical Anthropology in Greenland. 103:2, 358.

Christoffer Green-Pedersen: Det danske pensionssystems endelige udformning. Kampen om pensionssystemet under Schlüter-regeringerne. 103:2, 359-382. (PDF)
Summary: The final answer to the question of pensions in Denmark. The struggle over pension models during the Schlüter governments, 1982-1993. 103:2, 383.

Oversigter

Lars B. Struwe: Soldater er også mennesker. Om forskningen i dansk 1700-tals militærhistorie og New Military History. 103:2, 384-403. (PDF)

Rasmus Mariager: Anglocentrisme og Amerikacentrisme. Britisk og amerikansk historieskrivning om Den kolde Krigs første år. 103:2, 404-429. (PDF)

Nekrologer

Viggo Sjøqvist (skrevet af Carsten Due-Nielsen). 103:2, 430-436. (PDF)

Niels Matthias Saxtorph (skrevet af Jørgen Steen Jensen). 103:2, 437-438. (PDF)

Anmeldelser

Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003. (anmeldt af Inga Floto og Erik Helmer Pedersen) . 103:2, 439-464. (PDF)

Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2002. (anmeldt af Ian Wood). 103:2, 465-484. (PDF)

Dansk udenrigspolitiks historie. Red.: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen. Bind 1: Konger og krige: 700-1648. Af Esben Albrectsen, Karl Erik-Frandsen og Gunner Lind. Danmarks Nationalleksikon, København, 2001. (anmeldt af Harald Gustafsson). 103:2, 485-495. (PDF)

Dansk udenrigspolitiks historie. Red.: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen. Bind 2: Revanche og neutralitet: 1648-1814. Af Knud J. V. Jespersen og Ole Feldbæk. Danmarks Nationalleksikon, København, 2002. (anmeldt af Harald Gustafsson). 103:2, 485-495. (PDF)

Henrik Lerdam: Kongen og tinget. Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448. Museum Tusculanums Forlag, København, 2001. (anmeldt af Jens Chr. V. Johansen). 103:2, 496-498. (PDF)

Mogens Pelt: Tying Greece to the West. American - West-German Relations, 1949-1974. Lim.publ., Københavns Universitet, 2003. (anmeldt af Richard Clogg [499-508] og Poul Villaume [509-523]). 103:2, 499-523. (PDF)

Kortere anmeldelser

Carsten Jahnke: Das Silber des Meeres. Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen Norwegen und Italien (12.-16. Jahrhundert). Weimar / Wien, 2000. (anmeldt af Bjørn Poulsen). 103:2, 524-525. (PDF)

Jørgen Nybo Rasmussen: Die Franziskaner in den nordischen Ländern im Mittelalter. (Franziskanische Forschungen 43. Heft). Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer, 2002. (anmeldt af Mikael Venge). 103:2, 525-527. (PDF)

Göran Rystad: Karl XI. En biografi. Historiska Media, Lund, 2001. (anmeldt af Knud J. V. Jespersen). 103:2, 528-529. (PDF)

Natalja Okhotina-Lind & Peter Ulf Møller: Vtoraja Kamtjatskaja ekspeditsija. Dokumenty. 1730-1733. 1: Morskie otrjady. Moskva, 2001. (anmeldt af Hans Bagger). 103:2, 529-530. (PDF)

Marika Hedin: Ett liberalt dilemma. Ernst Beckman, Emilia Brommé, G. H. von Koch och den sociala frågan 1880-1930. Stockholm, Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2002. (anmeldt af Lars Andersen). 103:2, 530-531. (PDF)

Anfall eller Försvar? Högern i svensk politik under 1900-talet. Red.: Torbjörn Nilsson. Stockholm, Santérus Förlag, 2002. (anmeldt af Lars Andersen). 103:2, 531-533. (PDF)

19 myter i Sønderjyllands historie. Redaktion: Axel Johnsen og Birgitte Thomsen. (Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 88). Aabenraa, 2002. (anmeldt af Jesper Bolund Nielsen). 103:2, 533. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2002-2003.] 103:2, 534. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 103:2, 534-535. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 103:2, 536. (PDF)

Vejledning til forfatterne.