Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 104 Hæfte 1

Indhold

Inge Skovgaard-Petersen: Amleds rolle i Saxos Danmarkshistorie. 104:1, 1-28. (PDF)
Summary:
Amled's Role in Saxo's History of the Danes. 104:1, 29.

Niklas Olsen: »Af alle mine lærere har Schmitt været den vigtigste«. Reinhart Kosellecks intellektuelle og personlige relationer til Carl Schmitt. 104:1, 30-60. (PDF)
Summary: »Of all my teachers Schmitt was the most important«. Reinhart Koselleck's intellectual and personal relations with Carl Schmitt. 104:1, 61-62.

Torben Madsen: Fra Sheffield til Silicon Valley. En oversigt over industrielle klyngedannelsesteorier. 104:1, 63-84. (PDF)
Summary: From Sheffield to Silicon Valley - an introduction to theories of industrial agglomeration. 104:1, 85.

Michael Bruun Andersen: Dansk europapolitik og nordisk samarbejde. 104:1, 86-120. (PDF)
Summary: Denmark's European Policy and Nordic Cooperation 1967-68. 104:1, 121.

Søren Borchsenius: SV-regeringens forudsætninger og forløb. 104:1, 122-160. (PDF)
Summary: The Social Democratic-Liberal Government's Background, Formation and Short Life. 104:1, 161.

Oversigt

Hans Kirchhoff: Besættelsestidens historie - forsøg på en status. 104:1, 162-178. (PDF)

Diskussion

Bernard Eric Jensen: Faghistorikeres historiebegreb. Baggrund, kendetegn og virkninger. 104:1, 179-207. (PDF)

Carsten Due-Nielsen: Forsvar for fortiden. 104:1, 208-217. (PDF)

Niels Lund: En ny måde at skrive Danmarkshistorie på - eller torvet i Isfahan? 104:1, 218-226. (PDF)

Nils Hybel: Er der én historisk metode - eller et svar til en ayatollah? 104:1, 227-228. (PDF)

Carl-Axel Nilsson: Lamejsla. Nye serier for landbrug og landbrugsindustri i de danske historiske nationalregnskaber 1900-1947. 104:1, 229-241. (PDF)

Nekrologer

Harald Langberg (skrevet af Jørgen Steen Jensen). 104:1, 242-246. (PDF)

Jens Chr. Manniche (skrevet af Inga Floto). 104:1, 247-249. (PDF)

Anmeldelser

Harry Haue: Almendannelse som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning 1775-2000. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 259). Syddansk Universitetsforlag, 2003. (anmeldt af Jesper Eckhardt Larsen). 104:1, 250-255. (PDF)

Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid. Bind 3: Ældre Jernalder. 500 f.Kr. - 400 e.Kr. København, Gyldendal, 2003. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 104:1, 255-258. (PDF)

Gunnar Viby Mogensen: Skattesnyderiets historie. Udviklingen i underdeklarationen i Danmark i 1900-tallet. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 264). Rockwool Fonden og Syddansk Universitetsforlag, 2003. (anmeldt af Erling Olsen). 104:1, 258-264. (PDF)

Partier under pres: demokratiet under besættelsen. Red.: Joachim Lund. Gyldendal, 2003. (anmeldt af Niels Thomsen). 104:1, 264-269. (PDF)

Kortere anmeldelser

Medieval Spirituality in Scandinavia and Europe. A Collection of Essays in Honour of Tore Nyberg. Red.: Lars Bisgaard, Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen og John Lind. (Odense University studies in history and social sciences vol. 234). Odense University Press, 2001. (anmeldt af Mikael Venge). 104:1, 270-272. (PDF)

Thomas Lindkvist & Maria Sjöberg: Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid. Studentlitteratur, Lund, 2003. (anmeldt af Mikael Venge). 104:1, 272-273. (PDF)

Kerstin Sundberg: Stat, stormakt och säterier. Agrarekonomisk utveckling och social integration i Östersjöområdet 1500-1800. Nordic Academic Press, Lund, 2001. (anmeldt af Peter Henningsen). 104:1, 273-277. (PDF)

Ole Henrik Gjeruldsen: Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704. (Forsvarsmuseets Småskrift nr. 28). Oslo, Forsvarsmuseet, 2002. (anmeldt af Ole Feldbæk). 104:1, 277. (PDF)

Hans Kermit: Niels Stensen. The Scientist who was beatified. Herefordshire, Gracewing, 2003. (anmeldt af Gunver Skytte). 104:1, 278-280. (PDF)

Peder von Haven: Reise udi Rusland. Første udgave fra 1743 med forord af Ludvig Holberg. Genudgivet og kommenteret af Peter Ulf Møller & Jesper Overgaard Nielsen. (Beringiana nr. 2). Aarhus Universitetsforlag, 2003. (anmeldt af Hans Bagger). 104:1, 281. (PDF)

Peter Scharff Smith: Moralske Hospitaler - det moderne fængsels gennembrud 1770-1870. Kbh., Forum, 2003. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 104:1, 282-283. (PDF)

Per Eliasson: Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875. (Kungl. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 25). Stockholm, 2002. (anmeldt af Bo Fritzbøger). 104:1, 283-286. (PDF)

Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Red.: Christian Adamsen og Vivi Jensen. Forlaget Wormianum. 1. bd.: Vest- og Sydjylland. 1995. 2. bd.: Nord- og Østjylland. 1996. 3. bd.: Bornholm, Lolland-Falster og Fyn. 1997. 4. bd.: Sjælland, Samsø og Møn. 1998. 5. bd.: Tillæg og registre. 2003. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 104:1, 287-288. (PDF)

Yvonne Maria Werner: Kvinnlig motkultur och katolsk mission. Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856 - 1936. Lund, Veritas Förlag, 2002. (anmeldt af Karin Lützen). 104:1, 288-289. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2003. Ved Erik Jørgensen. 104:1, 290-304. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 22.juni 2004.] 104:1, 306. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2003.] 104:1, 307. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 104:1, 308-309. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 104:1, 310-311. (PDF)

Vejledning til forfatterne.