Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 104 Hæfte 2

Indhold

Ivan Warschawsky: Træk af Vilhelm la Cours historiske forfatterskab. 104:2, 313-346. (PDF)
Summary: The historical writings of Vilhelm la Cour: an outline and an interpretation. 104:2, 347-348.

Mona Jensen: Wie die Made im Speck? Fredsbesættelsen 1940-1943 belyst gennem samarbejdet mellem Esbjerg politi og værnemagten. 104:2, 349-388. (PDF)
Summary: Wie die Made im Speck? The Peaceful Occupation of Denmark 1940-1943 Seen in the Light of Cooperation Between the Police in Esbjerg and the Wehrmacht 104:2, 388-390.

Jes Fabricius Møller: Hal Koch og Grundtvig. 104:2, 391-404. (PDF)
Summary: Hal Koch and Grundtvig 104:2, 405.

Diskussion

Bernard Eric Jensen: Et utidssvarende historiebegreb. 104:2, 406-410. (PDF)

Carsten Due-Nielsen: Tidsånd eller døgnflue. 104:2, 411-413. (PDF)

Anders Bøgh: Fra det historiske hobbyværksted - eller Nils Hybel som Sheherazade? 104:2, 414-422. (PDF)

Nils Hybel: Svar til Peter Sawyer og Anders Bøgh. 104:2, 423-429. (PDF)

Balder Asmussen: Danmark i kapitalismens guldalder. Forholdet mellem den økonomiske politik og den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark i 1950erne. 104:2, 430-449. (PDF)

Hasse Lundgård Andersen: Hvis bare... Svar til Balder Asmussen. 104:2, 450-464. (PDF)

Anmeldelser

Københavns Universitets 1479-1979. Hovedredaktør: Svend Ellehøj, Leif Grane m.fl. Bind VI.2: Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 2. del. Redaktion: Ditlev Tamm og Ejvind Slottved. Københavns Universitet, 2001. (anmeldt af Poul Chr. Matthiessen). 104:2, 465-483. (PDF)

Tønnes Bekker-Nielsen: The Roads of Ancient Cyprus. Museum Tusculanum Press, 2004. (anmeldt af Jesper Carlsen). 104:2, 483-488. (PDF)

Nils Hybel: Danmark i Europa 750-1300. Museum Tusculanums Forlag, 2003. (anmeldt af Peter Sawyer). 104:2, 488-491. (PDF)

Per Ingesman: Provisioner og processor. Den romerske Rota og dens behandling af danske sager i middelalderen. Aarhus Universitetsforlag, 2003. (anmeldt af Grethe Jensen). 104:2, 491-496. (PDF)

Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. (2. bind). (Danish Humanist Texts and Studies, 23. Edited by Erland Kolding Nielsen). Det Kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag, 2001. (anmeldt af Alex Wittendorff). 104:2, 496-510. (PDF)

Dansk udenrigspolitiks historie. Red.: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen. Bind 3: Fra Helstat til nationalstat: 1814-1914. Af Claus Bjørn og Carsten Due-Nielsen. Danmarks Nationalleksikon, København, 2003. (anmeldt af Johnny Laursen). 104:2, 511-517. (PDF)

Bent Jensen: Gulag og glemsel. Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20. århundrede. Gyldendal, 2002. (anmeldt af Kristian Gerner). 104:2, 518-523. (PDF)

Kortere anmeldelser

Gro Hagemann: Feminisme og historieskrivning. Intrykk fra en reise. Oslo, Universitetsforlaget, 2003. (anmeldt af Nina Koefoed). 104:2, 524-525. (PDF)

Hans och Hennes. Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid. Red.: Maria Ågren. (Opuscula Historica Upsaliensia 30). Uppsala, 2003. (anmeldt af Andreas Marklund). 104:2, 526-528. (PDF)

Lena Liepe: Den medeltida kroppen. Kroppens och könets ikonogafi i nordisk medeltid. Lund, Nordic Academic Press, 2003. (anmeldt af Nanna Damsholt). 104:2, 528-529. (PDF)

Keld Grinder-Hansen: Kongemagtens krise: det danske møntvæsen 1241 - ca. 1340. Den pengebaserede økonomi og møntcirkulation i Danmark i perioden 1241 - ca. 1340. Nationalmuseet, Museum Tusculanums Forlag, 2000. (anmeldt af Erik Christiansen). 104:2, 529-531. (PDF)

John Michael Montias: Art at Auction in 17th Century Amsterdam. Amsterdam University Press, 2002. (anmeldt af Badeloch Noldus). 104:2, 531-534. (PDF)

Göran Malmstedt: Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige. Lund, Nordic Academic Press, 2002. (anmeldt af Peter Henningsen). 104:2, 534-538. (PDF)

Thomas Bredsdorff: Den brogede oplysning. Om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tallets nordiske litteratur. Gyldendal, 2003. (anmeldt af Juliane Engelhardt). 104:2, 538-540. (PDF)

Per Boje og Morten Kallestrup: Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv. (Magtudredningen). Aarhus Universitetsforlag, 2004. (anmeldt af Martin Jes Iversen). 104:2, 540-543. (PDF)

Christopher Jacob Ries: Retten, magten og æren. Lauge Koch sagen - en strid om Grønlands geologiske udforskning. København, Lindhardt & Ringhof, 2003. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 104:2, 543-545. (PDF)

Erik Kulavig: Stalins hjemmefront 1941-1945. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 248). Syddansk Universitetsforlag, 2004. (anmeldt af Niels Bo Poulsen). 104:2, 545-548. (PDF)

Nikolaj Bøgh: Hækkerup. Aschehoug, 2003. (anmeldt af Rasmus Mariager). 104:2, 548-551. (PDF)

Christopher Munthe Morgenstierne: Denmark and the National Liberation in Southern Africa: A flexible Response. Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 2003. (anmeldt af Jan Pedersen). 104:2, 551-553. (PDF)

Vagn Oluf Nielsen: Hvad vil vi med historie i folkeskolen? Analyser af historie som dannelsesfag i læseplaner og historiebøger for folkeskolen. Institut for Curriculumforskning, Historie og Samfundsfag, 2002. (anmeldt af Harry Haue). 104:2, 553-554. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2003-2004.] 104:2, 557. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 18. maj 2005.] 104:2, 557. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 104:2, 558-559. (PDF)

Vejledning til forfatterne.