Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 105 Hæfte 2

Indhold

Rikke Malmros: Kongemagt og leding i Norge og Danmark omkring 1100 belyst ud fra den tidlige kristne fyrstedigtning. 105:2, 321-377. (PDF)
Summary: Royal Power and Navy in Norway and Denmark about 1100 Elucidated by Early Christian Skaldic Court-Poetry. 105:2, 378-380.

Morten Mandel Refskou: Kælkebakker, ambulancer og brandvagter. Sophus Falck og hans kamp for at kommercialisere redningstjenesten. 105:2, 381-416. (PDF)
Summary: Sophus Falck and His Struggle to Commercialize Emergency Rescue Services in Denmark. 105:2, 417.

Jens Ole Christensen: »Lige langt fra Militarismens overmodige Dasken paa Sabelskeden som fra Selvopgivelsens Jammerlighed« J.C. Christensen og dansk sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik 1901-09. 105:2, 418-476. (PDF)
Summary: J. C. Christensen and Denmark’s Security and Defence Policy, 1901-1909. 105:2, 476-478.

Oversigt

Regin Schmidt: American Exceptionalism. Nationale myter, historiografi og virkelighed. 105:2, 479-502. (PDF)

Diskussion

Peter Fibiger Bang: Det Danske Imperium - set i lyset af Rom. 105:2, 503-516. (PDF)

Peter Edelberg: Arven fra Hæstrup. En undersøgelse af Jørgen Hæstrups historieopfattelse og kildeanvendelse - og de spor han har sat. 105:2, 517-548. (PDF)

Knud J. V. Jespersen: Replik. 105:2, 549-552. (PDF)

Rasmus Mariager: Den brede enigheds ophør. Om baggrunden for det sikkerhedspolitiske opbrud i begyndelsen af 1980erne - og noget om socialdemokratisk exceptionalisme i dansk samtidshistorie. 105:2, 553-583. (PDF)

Nekrologer

Rudi Thomsen (skrevet af Erik Christiansen). 105:2, 584-593. (PDF)

Herluf Nielsen (skrevet af Esben Albrectsen). 105:2, 594-595. (PDF)

Anmeldelser

Dansk Skattehistorie III: Adelsvældens skatter 1536-1660. Af Leon Jespersen.Told- og Skattehistorisk Selskab, 2004. (anmeldt af Carsten Porskrog Rasmussen). 105:2, 596-599. (PDF)

Morten Heiberg: Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española. Crítica Contrastes. Barcelona, 2003.(anmeldt af Kay Lundgreen-Nielsen). 105:2, 599-602. (PDF)

Per Boje: Villum Kann Rasmussen: Opfinder og Entrepreneur 1909-1993. Gyldendal, København, 2004. (anmeldt af Torben Madsen). 105:2, 602-605. (PDF)

Kortere anmeldelser

Mogens Herman Hansen: Det athenske demokrati - og vores. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 2005. (anmeldt af Thomas Jakobsen). 105:2, 606-610. (PDF)

Mogens Herman Hansen: Kilder til demokratiets historie 1750-2000. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 2005. (anmeldt af Thomas Jakobsen). 105:2, 606-610. (PDF)

Dänemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Nordische Königreiche und Konfession 1500 bis 1660. Herausgegeben von Matthias Asche, Anton Schindling und Simone Giese. (Bind 62 i serien Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung). Aschendorff Verlag. Münster, 2003. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 105:2, 610-611. (PDF)

Britain and the Baltic. Studies in Commercial, Political and Cultural Relations 1500-2000. Edited by Patrick Salmon and Tony Barrow. University of Sunderland Press, 2003. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 105:2, 611-612. (PDF)

Jostein Fet: Skrivande bønder. Skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600-1850. Det Norske Samlaget, Oslo, 2003. (anmeldt af Charlotte Appel). 105:2, 612-615. (PDF)

Søren Mentz: The English Gentleman Merchant at Work. Madras and the City of London 1660-1740. Københavns Universitet, Museum Tusculanum Press, 2005. (anmeldt af Pernille Ipsen). 105:2, 615-617. (PDF)

Kekke Stadin: Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Nordic Academic Press, Lund, 2004. (anmeldt af Andreas Marklund). 105:2, 617-620. (PDF)

Dan H. Andersen: Mandsmod og kongegunst. En biografi om Peter Wessel Tordenskiold. Aschehoug. København 2004. (anmeldt af Knud J. V. Jespersen). 105:2, 620-622. (PDF)

Lars Kruse: Die Französische Revolution im Spiegel der Kopenhagener Zeitschriftenpresse 1789-1799. Eigen- und Fremdbild der Pressefreiheit. (Rostocker Studien zur Regionalgeschichte. Bd. 8). Rostock 2004. (anmeldt af Ole Feldbæk). 105:2, 622-623. (PDF)

Morten Heiberg & Mogens Pelt: Los Negocios de la Guerra. Armas nazis para la República española. Crítica. Barcelona, 2005. (anmeldt af Kay Lundgreen-Nielsen). 105:2, 623-625. (PDF)

Nina Wormbs: Vem älskada Tele-X? Konflikter om satellitter i Norden 1974-1989. Stockholm, Gidlunds Förlag, 2003. (anmeldt af Kristian Hvidtfelt Nielsen). 105:2, 625-626. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser . [Den danske historiske Forening 2004-2005.] 105:2, 628. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 16. maj 2006.] 105:2, 628. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2004.] 105:2, 629. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 105:2, 630-631. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 105:2, 632. (PDF)

Vejledning til forfatterne.