Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 106 Hæfte 1

Indhold

Erik Ulsig: Herremændene i Jyske Lov. 106:1, 1-8. (PDF)
Summary: "Herremænd" in the Danish Law of Jutland. 106:1, 9.

Mikkel Leth Jespersen: Dronning Christine og kong Hans. Len, magt og fromhed i dansk senmiddelalder. 106:1, 10-31. (PDF)
Summary: Queen Christine and King Hans: Fief, Power and Piety in Late Medieval Denmark. 106:1, 32.

Juliane Engelhardt: Borgerskab og fællesskab. De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. 106:1, 33-62. (PDF)
Summary: Bourgeoisie and Community: Patriotic Societies in the Danish United Monarchy 1769-1814. 106:1, 62-63.

Rune Holst Scherg: »Synd, Forbrydelser og Laster«. Forbryderen i 1800-tallets Danmark. 106:1, 64-89. (PDF)
Summary: Sin, Crimes and Vices. The criminal in 19th Century Denmark. 106:1, 89-90.

Anna Bjørnsdatter Lindbock: Religionens funktion i det danske fængselssystem i 1800-tallet. 106:1, 91-111. (PDF)
Summary: The Function of Religion in Danish Prisons in the 19th Century. 106:1, 112.

Erik Jørgensen: Annales, Lucien Febvre og Marc Bloch 1929-1943. Belyst ud fra den publicerede korrespondance mellem Febvre og Bloch fra tiden 1928-1943. 106:1, 113-133. (PDF)

Anders Holm Thomsen: Skolemarxismens kulmination og debatten om faghæftet »Historie 1981«. 106:1, 134-166. (PDF)
Summary: The Culmination of Marxism in Danish Schools and the Debate on the Instruction Guide "History 1981". 106:1, 167.

Anne Sørensen: »Stasi raus!«. Men hvad så bagefter? Ministeriet for statssikkerheds arkivalier og deres rolle i det forenede Tyskland. 106:1, 168-197. (PDF)

Oversigt

Palle Roslyng-Jensen: Besættelseslitteraturen 2001-2006. Postmodernistisk variation og fortsat hausse. 106:1, 198-242. (PDF)

Diskussion

Niels Lund: Leding, skjaldekvad og bønder. 106:1, 243-252. (PDF)

Rikke Malmros: Fyrstedigtningens kildeværdi - en diskussion med Niels Lund. 106:1, 253-263. (PDF)

Makoto Murai: Historiker i politik. Fornyede overvejelser over Dr. Solfs brev af den 14. november 1918. 106:1, 264-294. (PDF)

Finn Østrup: De gjorde Danmark større. En kommentar. 106:1, 295-304. (PDF)

Steen Andersen: Virksomhedshistorie kontra den nationale jubilæumshistorie - svar til Finn Østrup. 106:1, 305-322. (PDF)

Hans Kirchhoff: Svar til Peter Edelberg. 106:1, 323-326. (PDF)

Aage Trommer: Replik til Edelberg. 106:1, 327. (PDF)

Peter Edelberg: Svar til Jespersen, Kirchhoff og Trommer. 106:1, 328-334. (PDF)

Nekrologer

Otto Norn (skrevet af Olaf Olsen). 106:1, 335-341. (PDF)

Henrik S. Nissen (skrevet af Carsten Due-Nielsen). 106:1, 342-349. (PDF)

Anmeldelser

Bjarne Stoklund: Tingenes kulturhistorie. Etnologiske studier i den materielle kultur. (Etnologiske Studier, Bind 7). Museum Tusculanum, 2003. (anmeldt af Mikkel Venborg Pedersen). 106:1, 350-354. (PDF)

Danish sources for the history of Ghana 1657-1754. Vol. 1: 1657-1735 (Fontes historiae Africanae, Series Varia 8) and Vol. 2: 1735-1754 (Historisk-filosofiske skrifter 30, 2). Edited by Ole Justesen. Translated by James Manley. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2005. (anmeldt af Per Hernæs). 106:1, 354-366. (PDF)

Kasper Elmquist Jørgensen: Studier i samspillet mellem stat og erhvervsliv i Danmark under 1. verdenskrig. (Ph.d.-serie, 35.2005). Forskerskolen i Viden og Ledelse, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS/Handelshøjskolen i København, 2005. (anmeldt af Niels Finn Christiansen [367-371] og Mogens Rüdiger [371-375]). 106:1, 367-375. (PDF)

Steen Andersen: De gjorde Danmark større... De multinationale danske entreprenørfirmaer i krise og krig 1919-1947. Lindhardt og Ringhof, 2005. (anmeldt af Mogens Rüdiger [375-382] og Harald Espeli [382-399]). 106:1, 375-399. (PDF)

Dansk udenrigspolitiks historie. Red.: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen. Bind 5: I blokdelingens tegn 1945-1972. Af Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume. Danmarks Nationalleksikon, København, 2005. (anmeldt af Mogens Rüdiger). 106:1, 399-405. (PDF)

Kortere anmeldelser

Søren Mørch: Verden som den er - fem historier om, hvordan det gik til, at verden blev moderne. Politiken, 2005. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 106:1, 406-408. (PDF)

Mercanti e politica nel mondo antico. Edited by Carlo Zaccagnini. (Saggi di storia antica, 21). »L'Erma« di Bretschneider, Rom, 2003. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 106:1, 408-409. (PDF)

Erik Ulsig: Århusundersøgelsen - under Det nordiske Ødegårdsprojekt. Ødegårdene - en datering. Aarhus Universitetsforlag, 2004. (anmeldt af Peder Dam). 106:1, 409-410. (PDF)

Yoichi Nagashima: De dansk-japanske kulturelle forbindelser 1600-1873. Museum Tusculanums Forlag, 2003. (anmeldt af Morten Oxenbøll). 106:1, 410-412. (PDF)

Jens Toftegaard Jensen og Jeppe Norskov. (Red. af Søren Bitsch Christensen): Købstadens metamorfose. Byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920. (Skrifter om dansk byhistorie 2). Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitetsforlag, 2005. (anmeldt af Ole Hyldtoft). 106:1, 412-414. (PDF)

Johannes Elgvin: Friedrich av Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Oslo, Andresen & Butenschøn, 2002. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 106:1, 414-415. (PDF)

Jens Kusk Jensen: Navigationens udvikling og lidt om hans liv og håndbøger. Redigeret af Erik Gøbel. (Maritim Kontakt 25). Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, 2003. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 106:1, 415-416. (PDF)

Ford, 1903–2003. The European History (Vol. 1 & 2). Edited by Hubert Bonin, Yannick Lung, and Steven Tolliday. Paris, P.L.A.G.E., 2003. (anmeldt af Torben Madsen). 106:1, 416-419. (PDF)

Hans Chr. Johansen og Anders Monrad Møller: Fonde som fundament for dansk industri. Syddansk Universitetsforlag, 2005 [i.e. 2004]. (anmeldt af Martin Jes Iversen). 106:1, 420-421. (PDF)

Arne Gammelgaard: På Hitlers befaling. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Museet for Varde By og Omegn, 2005. (anmeldt af Kirsten Lylloff). 106:1, 421-422. (PDF)

Peer Henrik Hansen: Firmaets største bedrift - den hemmelige krig mod de danske kommunister. Høst & Søn, 2005. (anmeldt af Nikolaj Petersen). 106:1, 422-423. (PDF)

Henning Gottlieb: John Kenneth Galbraith - et biografisk essay. Jurist- og Økonomforbundet, 2002. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 106:1, 423-424. (PDF)

Rasmus Dahlberg: 1983 - Den kolde krigs højdepunkt. Aschehoug, 2005. (anmeldt af Nikolaj Petersen). 106:1, 424-426. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2005. Ved Margit Hurup Grove. 106:1, 427-445. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 106:1, 446-447. (PDF)

Vejledning til forfatterne.