Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 106 Hæfte 2

Indhold

Halvard Leira og Iver B. Neumann: Fremmede konsuler i Norge ca. 1660-1905. 106:2, 449-486. (PDF)
Summary: Foreign Consuls to Norway, c. 1660-1905. 106:2, 486-487.

Søren Rud: Erobringen af Grønland: Opdagelsesrejser, etnologi og forstanderskab i attenhundredetallet. 106:2, 488-520. (PDF)
Summary: The Conquest of Greenland: Expeditions, Anthropology and Colonial Management in the 19th Century. 106:2, 520.

Inga Floto: Myten om Erik Arup - i anledning af en disputats. 106:2, 521-549. (PDF)
Summary: The Arup Myth - apropos a new biography. 106:2, 550.

Claus Bundgård Christensen: Kvinderne fra Lublin. Bevogtningspersonalet i Majdanek. 106:2, 551-583. (PDF)
Summary: The Women from Lublin. The Guards of Majdanek. 106:2, 583-585.

Oversigt

Henning Bro: Boligpolitikkens historie - et upåagtet forskningsområde. 106:2, 586-613. (PDF)
Summary: The History of Housing Policy: A Neglected Field of Research. 106:2, 613-614.

Diskussion

Peter Scharff Smith: Religion, videnskab og kildekritik. 106:2, 615-623. (PDF)

Anna Bjørnsdatter Lindbock: Replik til Peter Scharff Smith. 106:2, 624-627. (PDF)

Peter Scharff Smith: Duplik til Anna Bjørnsdatter Lindbock. 106:2, 628-629. (PDF)

Claus Bryld: Skandinaviske dilemmaer. 2. Verdenskrig som offentlig historie i Danmark, Sverige og Norge: en komparation. 106:2, 630-645. (PDF)

Rasmus Mariager: Den brede enigheds ophør. Om baggrunden for det sikkerhedspolitiske opbrud i begyndelsen af 1980'erne - og noget om socialdemokratisk exceptionalisme i dansk samtidshistorie. 106:2, 646-675. (PDF)

Vagn Oluf Nielsen: Skolemarxismens kulmination. 106:2, 676-679. (PDF)

Anders Holm Thomsen: Replik til Vagn Oluf Nielsen. 106:2, 680-683. (PDF)

Anmeldelser

Saxo Grammaticus: Gesta Danorum. Danmarkshistorien Bind I og II. Latinsk tekst udgivet af Karsten Friis-Jensen. Dansk oversættelse ved Peter Zeeberg. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Gads Forlag, 2005. (anmeldt af Nils Hybel). 106:2, 684-689. (PDF)

Knud J. V. Jespersen: A History of Denmark. London, Palgrave, 2004. (anmeldt af Harald Gustafsson). 106:2, 689-695. (PDF)

Ole Feldbæk: Gyldendals bog om Danmarks historie. København, 2004. (anmeldt af Harald Gustafsson). 106:2, 689-695. (PDF)

Dansk Naturvidenskabs Historie. Bind 1: Fra Middelalderlærdom til den nye videnskab: 1000-1730. Af Helge Kragh, med bidrag af andre forfattere (2005). Bind 2: Natur, nytte og ånd: 1730-1850. Af Helge Kragh, med bidrag af andre forfattere (2005). Bind 3: Lys over landet: 1850-1920. Red. af Peter C. Kjærgaard (2006). Bind 4: Viden uden grænser: 1920-1970. Red. af Henry Nielsen og Kristian Hvidtfelt Nielsen (2006). Aarhus Universitetsforlag, 2005-2006. (anmeldt af Alex Wittendorff). 106:2, 695-728. (PDF)

Carsten Porskrog Rasmussen: Rentegods og hovedgårdsdrift: godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1770. Del I: Fremstilling. Del 2: Godsoversigter. Aabenraa, Institut for Grænseregionsforskning, 2003. (anmeldt af Bo Fritzbøger). 106:2, 728-732. (PDF)

Kortere anmeldelser

H. Hellmuth Andersen: Til hele rigets værn. Danevirkes arkæologi og historie. Højbjerg, Moesgård & Wormianum, 2004. (anmeldt af Carsten Jahnke). 106:2, 733-734. (PDF)

Tårnby. Gård og landsby gennem 1000 år. Redaktion: Mette Svart Kristiansen. (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 54). Jysk Arkæologisk Selskab, Aarhus Universitetsforlag, 2005. (anmeldt af Nils Hybel). 106:2, 734-736. (PDF)

Undervejs mod Gud. Rummet og rejsen i middelalderlig religiøsitet. Redigeret af Mette Birkedal Bruun og Britt Istoft. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2004. (anmeldt af Mia Münster-Swendsen). 106:2, 736-737. (PDF)

Henrik Lerdam: Birk, lov og ret. Birkerettens historie i Danmark indtil 1600. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2004. (anmeldt af Grethe Jacobsen). 106:2, 737-740. (PDF)

Den skapande staden. Idéhistoriska miljöer. Red.: Erland Sallberg. Stockholm, Carlssons Bokförlag, 2003. (anmeldt af Dorthe Gert Simonsen). 106:2, 740-743. (PDF)

Ole Rømer: videnskabsmand og samfundstjener. Redaktion: Per Friedrichsen, Ole Henningsen, Olaf Olsen, Claus Thykier og Chr. Gorm Tortzen. (Kroppedal, Studier i Astronomi, Nyere Tid, Arkæologi, Vol. I, 2004). Gads Forlag, 2004. (anmeldt af Alex Wittendorff). 106:2, 743-745. (PDF)

Palle Ove Christiansen: Landsbyliv. Afhandlinger om livsstil og sociale relationer i landbosamfundet fra 1700-tallet til i dag. (Folkemindesamlingens Kulturstudier Bind 4 / Studieserien). Landbohistorisk Selskab, 2004. (anmeldt af Martin T. H. Bork). 106:2, 745-747. (PDF)

Andreas Marklund: I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning. Umeå, Boréta Bokförlag, 2004. (anmeldt af Birgit Løgstrup). 106:2, 747-749. (PDF)

Kaspar Villadsen: Det sociale arbejdes genealogi. Om kampen for at gøre fattige og udstødte til frie mennesker. Hans Reitzels Forlag, 2004. (anmeldt af Lars Andersen). 106:2, 750-751. (PDF)

Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. Ed.: Steven L. B. Jensen. The Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, 2003. (anmeldt af Sofie Lene Bak). 106:2, 751-755. (PDF) [Bogen er lagt på nettet i fuldtekst]

Laurence Rees: Auschwitz. Nazisterne og die Endlösung. På dansk ved Ejler Hinge-Christensen. (Originaltitel: »The Nazis & the 'Final Solution'«). Jyllands-Postens Forlag, 2005. (anmeldt af Sofie Lene Bak). 106:2, 751-755. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser . [Den danske historiske Forening 2005-2006.] 106:2, 756. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 23. maj 2007.] 106:2, 756. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 106:2, 757-758. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 106:2, 759-760. (PDF)

Vejledning til forfatterne.