Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 107 Hæfte 1

Indhold

Anders Reinholdt Nielsen: Lægbrødre og godsdrift. 107:1, 1-32. (PDF)
Summary: Laybrothers and the Operation of Monastic Estates in Medieval Denmark. 107:1, 33.

Markus Hedemann: Ofendommen 28. juni 1424. Politiske forudsætninger og juridisk strategi. 107:1, 34-68. (PDF)
Zusamenfassung: Das Ofener Urteil vom 28. Juni 1424 - juristische Strategie und politische Voraussetzungen. 107:1, 69-70.

Anette Faye Jacobsen: Parallelle retsordener. En retspluralistisk tolkning af jura og retskultur i Danmark fra slutningen af det 17. til begyndelsen af det 20. århundrede. 107:1, 71-100. (PDF)
Summary: Parallel Legal Systems: A Legal Pluralist Interpretation of Law and Legal Culture in Denmark from the End of the Seventeenth to the Beginning of the Twentieth Century. 107:1, 100-101.

Hans Kirchhoff: Udbringes af riget. Om udleveringen af den første tyske emigrant til Gestapo under besættelsen. En mikrostudie i dansk neutralitets- og flygtningepolitik 1939/40. 107:1, 102-146. (PDF)
Summary: The Extradition of Waldemar Pötzsch: A Micro-Study in Danish Neutrality and Refugee Policy 1939-1940. 107:1, 147-148.

Anders Holm Thomsen: Faghæftet »Historie 1984« og paradigmeskiftet i historiedidaktikken. 107:1, 149-183. (PDF)
Summary: The Instruction Guide “History 1984” and the Paradigm Shift in Historical Didactics. 107:1, 184-185.

Oversigt

Thomas Ekman Jørgensen: Første Verdenskrig som ‘brutaliserende erfaring’. 107:1, 186-206. (PDF)

Palle Ove Christiansen: Kulturhistoriens genkomst. 107:1, 207-235. (PDF)

Diskussion

Steffen Hahnemann: Skeptiske beretninger over begrebet bol. 107:1, 236-245. (PDF)

Inga Floto: Historiesyn - syn i historien. 107:1, 246-256. (PDF)

Nekrologer

Claus Bjørn [8. oktober 1944 – 19. april 2005]. (skrevet af Erik Helmer Pedersen). 107:1, 257-268. (PDF)

Carl-Axel Gemzell [20. oktober 1931 – 9. august 2006]. (skrevet af Carsten Due-Nielsen). 107:1, 269-275. (PDF)

Vagn Skovgaard-Petersen [31. maj 1931 – 7. april 2006]. (skrevet af Ingrid Markussen). 107:1, 276-283. (PDF)

Anmeldelser

Den klassiske købstad. Redigeret af Søren Bitsch Christensen. (Danske Bystudier 2). Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitetsforlag, 2005. (anmeldt af Jørgen Mikkelsen). 107:1, 284-289. (PDF)

Peter Henningsen: I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark. Volume 1 og 2. Landbohistorisk Selskab, Københavns Stadsarkiv, 2006. (anmeldt af Bjørn Poulsen). 107:1, 289-301. (PDF)

Kortere anmeldelser

Helle Vogt: Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret - kanonisk retsideologi og fredsskabende lovgivning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. (anmeldt af Nils Hybel). 107:1, 302-304. (PDF)

History and Images. Towards a New Iconology. Edited by Axel Bolvig and Phillip Lindley. (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe 5 / Centre for Medieval Studies, University of Hull, England). Brepols, Belgium, 2003. (anmeldt af Ebbe Nyborg). 107:1, 304-307. (PDF)

Axel Bolvig: Kunsten i kalkmaleriet. Gyldendal, 2005. (anmeldt af Ebbe Nyborg). 107:1, 307-308. (PDF)

Konrad Gruter von Werden: De machinis et rebus mechanicis. Ein Maschinenbuch aus Italien für den König von Dänemark. 1393 - 1424. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Dietrich Lohrmann, Horst Kranz und Ulrich Alertz. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006. (anmeldt af Rikke Agnete Olsen). 107:1, 308-311. (PDF)

Karen Skovgaard-Petersen: Historiography at the Court of Christian IV (1588-1648). Studies in the Latin Histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius. (Renæssancestudier, II. Edited by Forum for Renæssancestudier). Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2002. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). 107:1, 311-313. (PDF)

Bernardino Ramazzini: Om sygdom og arbejde. (Originaltitel: De morbis Artificum. Oversat af Hans Ole Hein & Finn Gyntelberg, oversættelse af digtet Auctor ad Librum: Poul Suadicani). Redaktion: Vibeke Hein. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, H:S Bispebjerg Hospital, 2005. (anmeldt af Niels Lund). 107:1, 313-314. (PDF)

Reinhart Koselleck: Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Mit zwei Beiträgen von Ulrike Spree und Willibald Steinmetz sowie einem Nachwort zu Einleitungsfragmenten Reinhart Kosellecks von Carsten Dutt. Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2006. (anmeldt af Niklas Olsen). 107:1, 314-317. (PDF)

Fabrikken. Af Håkan Andréasson, Terje Borgersen, Thomas Brandt, Knut Ove Eliassen, Ola Svein Stugu og Audun Øfsti. Scandinavian Academic Press / Spartakus Forlag AS, Oslo, 2004. (anmeldt af Caspar Jørgensen). 107:1, 317-320. (PDF)

Claus Bryld: Den socialdemokratiske idéarv. Politiske grundværdier i dansk arbejderbevægelse før velfærdsstaten. En antologi. Roskilde Universitetsforlag, 2004. (anmeldt af Søren Kolstrup). 107:1, 320-322. (PDF)

Knud Heinesen: Min krønike 1932-1979. Erindringer. Gyldendal, 2006. (anmeldt af Søren Borchsenius). 107:1, 322-324. (PDF)

Gunnar Skogmar: The United States and the Nuclear Dimension of European Integration. Palgrave Macmillan, GB, 2004. (anmeldt af Poul Villaume). 107:1, 324-325. (PDF)

Robert Dalsjö: Life-Line Lost. The Rise and Fall of 'Neutral' Sweden's Secret Reserve Option of Wartime Help from the West. Stockholm, Santérus Academic Press, 2006. (anmeldt af Nikolaj Petersen). 107:1, 326-328. (PDF)

[Nittensekstiåtte] 1968: opprør og motkultur på norsk. Red.: Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik. Oslo, Pax, 2006. (anmeldt af Thomas Ekman Jørgensen). 107:1, 328-330. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2006. Ved Margit Hurup Grove. 107:1, 331-347. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 107:1, 348-349. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 107:1, 350-351. (PDF)

Vejledning til forfatterne.