Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 107 Hæfte 2

Indhold

Tore Nyberg: Kong Niels. Skitse til en biografi. 107:2, 353-387. (PDF)
Summary: King Niels: Outline of a Biography. 107:2, 387-388.

Pernille Hermann: Politiske og æstetiske aspekter i Rimkrøniken. 107:2, 389-410. (PDF)
Summary: Political and Aesthetic Aspects of the Rhymed Chronicle. 107:2, 410-411.

Lars Schädler Andersen: 'Embedsmandsbakterien' i socialpolitikken. En studie i arbejderforsikringsrådets forvaltning 1898-1916. 107:2, 412-440. (PDF)
Summary: The 'Public Servant Germ' in Social Policy: A Study of the Workers' Insurance Board 1898-1916. 107:2, 440-441.

Per Øhrgaard: Fra forsvarsven til scavenianer. Carl Roos (1884-1962), Professor i tysk. 107:2, 442-476. (PDF)
Zusammenfassung: Die Wandlungen eines dänischen Nationalisten. Carl Roos (1884-1962), Professor der Germanistik. 107:2, 477.

Oversigter

Bertel Nygaard: 1789 som borgerlig revolution. Historieskrivning og begrebsbrug hos Georges Lefebvre og Albert Soboul. 107:2, 478-508. (PDF)

Søren Ivarsson: Benedict Andersons forestillede fællesskaber. Globale og lokale perspektiver på det nationale. 107:2, 509-537. (PDF)

Diskussion

Ole Bay: Les frères ennemis. Om Marc Bloch og Lucien Febvres mål med historien og med Annales. 107:2, 538-551. (PDF)

Nekrologer

Tove Clemmensen [11. oktober 1915 – 28. marts 2006]. Af Inge Mejer Antonsen. 107:2, 552-556. (PDF)

Troels Dahlerup [3. december 1925 – 15. marts 2006]. Af Erik Ulsig. 107:2, 557-565. (PDF)

Anmeldelser

The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900. Edited by Maria Ågren and Amy Louise Erickson. (Women and Gender in the Early Modern World). Aldershot, Ashgate, 2005. (anmeldt af Grethe Jacobsen). 107:2, 566-570. (PDF)

Jens Engberg: Magten og kulturen. Dansk kulturpolitik 1750-1900. Bind I: Under enevælden. Bind II: Mellem enevælde og grundlovsstyre. Bind III: Under grundlovsstyret. Billedredaktør: Merete Bøge Pedersen. Gads Forlag, 2005. (anmeldt af Michael F. Wagner). 107:2, 570-580. (PDF)

Johannes Steenstrup: Historiografiske og historieteoretiske skrifter. Med indledning af Jon Gissel. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie, 2006. (anmeldt af Dorthe Gert Simonsen). 107:2, 580-586. (PDF)

Den Moderne By. Redigeret af Søren Bitsch Christensen. (Danske Bystudier 3). Århus Universitetsforlag, i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie, 2007. (anmeldt af Caspar Jørgensen). 107:2, 586-591. (PDF)

Kortere anmeldelser

Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne. Redigeret af Erik Nørr og Jesper Thomassen. (Kilder til dansk forvaltningshistorie Bind V). Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København, 2007. (anmeldt af Mette Rønsager). 107:2, 592-594. (PDF)

Fredrik Thisner: Militärstatens arvegods. Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca. 1720-1800. (Studia Historica Upsaliensia 230). Uppsala Universitet, 2007. (anmeldt af Gunner Lind). 107:2, 594-596. (PDF)

Morten A. Skydsgaard: Ole Bang og en brydningstid i dansk medicin. Aarhus Universitetsforlag, 2006. (anmeldt af Søren Bak-Jensen). 107:2, 596-598. (PDF)

Mette Bøge Pedersen: Prostitutionen og Grundloven. Regulering af og debat om prostitution i Danmark i perioden ca. 1860-1906. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2007. (anmeldt af Karin Lützen). 107:2, 598-600. (PDF)

Kåre Lauring: Københavns Havn 1840-1940 - som fotograferne så den. Gyldendal, 2006. (anmeldt af Frank Allan Rasmussen). 107:2, 600-603. (PDF)

Jørgen Sevaldsen: Churchill. Statsmand og myte. Aschehoug, 2004. (anmeldt af Rasmus Mariager). 107:2, 603-606. (PDF)

Hans Bonde under medvirken af Martin Frei: Fodbold med fjenden. Dansk idræt under hagekorset. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 329). Syddansk Universitetsforlag, 2006. (anmeldt af Casper Licht). 107:2, 606-608. (PDF)

Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45. Af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen. Høst & Søn, 2005. (anmeldt af Mogens Rostgaard Nissen). 107:2, 608-610. (PDF)

Historiefagets teoretiske udfordring. Redigeret af Per H. Hansen og Jeppe Nevers. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 285). Syddansk Universitetsforlag, 2004. (anmeldt af Bertel Nygaard). 107:2, 610-614. (PDF)

---------------------------------------------

Medvirkende ved dette hæfte. 107:2, 615. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2006-2007.] 107:2, 616. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 28. maj 2008.] 107:2, 616. (PDF)

Vejledning til forfatterne.