Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 109 Hæfte 1

Indhold

Bjørn Poulsen: Forholdet mellem land og by i dansk middelalder. 109:1, 1-19. (PDF)
Summary: The Relationship Between Town and Country in Medieval Denmark. 109:1, 19-20.

Thomas Kristian Heebøll-Holm: Priscorum quippe curialum, qui et nunc militari censentur nomine. Riddere i Danmark i 1100-tallet. 109:1, 21-68. (PDF)
[Illustrationer til artiklen i PDF]
Summary: Priscorum quippe curialium, qui et nunc militari censentur nomine: Knights in Denmark in the 12th century. 109:1, 69.

Kurt Pedersen & Peter Sørensen: Den mislykkede slagterifusion i 1891. En kartelteoretisk casestudie. 109:1, 70-122. (PDF)
Summary: The Failed Slaughterhouse Merger in Denmark 1891: A Cartel Theory Case Study. 109:1, 123.

Lars Erslev Andersen: Al-Qaidas styrke og sårbarhed. Salafisme og krigen mod terror. 109:1, 124-153. (PDF)
Summary: Al-Qaida’s Strength and Vulnerability: Salafism and the War against Terror. 109:1, 153.

Nikolaj Petersen: Kampen om Den Kolde Krig i dansk politik og forskning. 109:1, 154-204. (PDF)
Summary: Struggle Over the Cold War in Danish Politics and Research. 109:1, 204.

Diskussion

Poul Villaume: Stalins særligt hemmelige verden. Om Niels Erik Rosenfeldts disputats. 109:1, 205-221. (PDF)

Nekrologer

Leni Yahil [1912 – 2007]. (skrevet af Hans Kirchhoff). 109:1, 222-224. (PDF)

Svend Gissel [1921 – 2007]. (skrevet af Karl-Erik Frandsen). 109:1, 225-226. (PDF)

Vagn Oluf Nielsen [28. marts 1933 – 14. juli 2008]. (skrevet af Niels Finn Christiansen og Bernard Eric Jensen). 109:1, 227-229. (PDF)

Anmeldelser

Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. Redaktion: Knud Michelsen, Søren Harnow Klausen og Gert Posselt, billedredaktion: Bodil Hammer. Gyldendal, 2008. (anmeldt af Palle Ove Christiansen). 109:1, 230-235. (PDF)

Bent Egaa Kristensen: Historisk metode. En indføring i historieforskningens grundlæggende principper. Hans Reitzels Forlag, 2007. (anmeldt af Ingar Kaldal). 109:1, 235-240. (PDF)

Paul Douglas Lockhart: Denmark, 1513 -1660. The Rise and Decline of a Renaissance Monarchy. Oxford University Press, 2007. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 109:1, 240-244. (PDF)

Katrina Honeyman: Child Workers in England, 1780-1820. Parish Apprentices and the Making of the Early Industrial Labour Force. Aldershot, England, Ashgate, 2007. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 109:1, 244-248. (PDF)

Barndom och arbete. Red.: Ingrid Söderlin & Kristina Engwall. Boréa, Umeå, 2008. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 109:1, 244-248. (PDF)

Steen Andersen & Kurt Jacobsen: Foss. Børsens Forlag, 2008. (anmeldt af Knud Knudsen). 109:1, 248-251. (PDF)

»Nichts als die Schönheit«. Ästhetischer Konservatismus um 1900. Red.: Jan Andres, Wolfgang Braungart & Kai Kauffmann. Campus, Frankfurt am Main, 2007. (anmeldt af Thomas Ekman Jørgensen). 109:1, 251-253. (PDF)

John Cooper: Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention. Palgrave Macmillan, 2008. (anmeldt af Henrik Døcker). 109:1, 253-259. (PDF)

Jes Fabricius Møller: Hal Koch. En biografi. Gads Forlag, 2009. (anmeldt af Niels Finn Christiansen). 109:1, 260-266. (PDF)

Henriette Buus: Indretning og efterretning. Rockefeller Foundations indflydelse på den danske velfærdsstat 1920-1970. (Stats- og livsformer 10). Museum Tusculanums Forlag, 2008. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 109:1, 266-270. (PDF)

Nikolaus Wachsmann: Gefangen unter Hitler. Justizterror und Strafvollzug im NS-Staat. Oversat fra engelsk af Klaus-Dieter Schmidt. (Originaltitel Hitler’s Prisons: Legal Terror in Nazi Germany. Yale University Press, New Haven, 2004). Siedler Verlag, München, 2006. (anmeldt af Martina Henze). 109:1, 270-275. (PDF)

Idealer og realiteter. Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005. Af Christian Friis Bach, Sune Kaur-Pedersen, Thorsten Borring Olesen & Jan Pedersen. Redaktion: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk, Nikolaj Petersen, billedredaktion: Annette Ekstrand, registre: Marlene-Chatrine Skov. Gyldendal, 2008. (anmeldt af Hans-Henrik Holm). 109:1, 275-280. (PDF)

Gert Sørensen (enkelte dele er udarbejdet i samarbejde med Giulio Castelli): Berlusconi og den moderne fyrste. Om demokratiets tilstand i et land i Europa. (Politik, ret & samfund. Bind 6). Museum Tusculanums Forlag, 2008. (anmeldt af Morten Heiberg). 109:1, 281-284. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2008. Ved Margit Hurup Grove. 109:1, 285-302. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 109:1, 303-304. (PDF)

Meddelelser. [Stefan Rozental og Hanna Kobylinski Rozentals Fond.] 109:1, 304. (PDF)

Rettelse:
Leon Jespersen: »Magtstatens Transformationer«, Historisk Tidsskrift, bind 108, hæfte 2, s. 479, ottende linje:
»Steffen Heiberg« rettes til »Thorkild Kjærgaard«. 109:1, 304.

Vejledning til forfatterne.