Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 109 Hæfte 2

Indhold

Svend Clausen: Hellighed og magtspil. Helgenkåringens vanskeligheder i Danmark efter 1234. 109:2, 305-334. (PDF)
Summary: Holiness and Power Game. The Trouble with Canonization in Denmark after 1234. 109:2, 334-335.

Bertel Nygaard: »De phantastiske forskruede Forestillinger«. Introduktioner til Socialisme og Kommunisme i Danmark før 1848. 109:2, 336-368. (PDF)
Summary: »These Warped Fantasies«. Introductions to Socialism and Communism in Denmark before 1848. 109:2, 368.

Martina Henze: Crime on the Agenda. Transnational Organizations 1870-1955. 109:2, 369-416. (PDF)
Resumé: Kriminalitet på dagsordenen. Transnationale organisationer 1870 -1955. 109:2, 417.

Christian Paulin: Veje til strategisk kontrol over Danmark. Tyske planer for et præventivt angreb 1916-1918. 109:2, 418-456. (PDF)
Summary: Pathways to Strategic Control over Denmark. German Plans for a Pre-emptive Attack, 1916-18. 109:2, 457-458.

Oversigter

Nils Arne Sørensen: Den transnationale vending? 109:2, 459-472. (PDF)

Henning Bro: Fortid og Fremtid. Lokalhistorie. 109:2, 473-503. (PDF)

Diskussion

Jes Fabricius Møller: Biografien som moderne genre. 109:2, 504-512. (PDF)

Finn Østrup: De gjorde Danmark større. Hvad siger kilderne? 109:2, 513-546. (PDF)

Steen Andersen: For firmaets ære. Svar til Finn Østrup. 109:2, 547-555. (PDF)

Bent Blüdnikow: Kampen om Den Kolde Krig. Bemærkninger til Nikolaj Petersen. 109:2, 556-561. (PDF)

Nikolaj Petersen: Endnu en hvid kanin. Svar til Bent Blüdnikow. 109:2, 562-563. (PDF)

Nekrologer

Harald Jørgensen [3. januar 1907 – 27. januar 2009]. (skrevet af Grethe Ilsøe). 109:2, 564-572. (PDF)
[s. 566, fjerde linje: »i juni 1940« rettes til »d. 22. juni 1944«.]

Frede P. Jensen [1940 – 20. november 2008]. (skrevet af Steffen Heiberg). 109:2, 573-576. (PDF)

Anmeldelser

Muzaffar Alam & Sanjay Subrahmanyam: Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries, 1400-1800. Cambridge University Press, 2007. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 109:2, 577-579. (PDF)

Larry Silver: Marketing Maximilian. The Visual Ideology of a Holy Roman Emperor. Princeton University Press, 2008. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 109:2, 579-581. (PDF)

Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750. Forlaget Hovedland, 2009. (anmeldt af Michael Bregnsbo). 109:2, 581-583. (PDF)

Kost og spisevaner i 1800-tallet. Redigeret af Ole Hyldtoft. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2009. (anmeldt af Anita Kildebæk Nielsen). 109:2, 584-587. (PDF)

Dietmar Grypa: Der Diplomatische Dienst des Königreichs Preußen (1815-1866). Institutioneller Aufbau und soziale Zusammensetzung. (Quellen und Forschungen zur Brandenburgerischen und Preussischen Geschichte nr. 37). Berlin, Duncker & Humblot, 2008. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 109:2, 587-589. (PDF)

Niels W. Gade og hans europæiske kreds. En brevveksling 1836-1891 / Niels W. Gade und sein europäischer Kreis. Ein Briefwechsel 1836-1891. Bind / Band 1-3). Udgivet af / Herausgegeben von Inge Sørensen. (Danish Humanist Texts and Studies Volume 36. Edited by Erland Kolding Nielsen). Det Kongelige Bibliotek & Det Danske Sprog- og Litteraturselskab / Königliche Bibliothek & Gesellschaft für Dänische Sprache und Litteratur, København / Kopenhagen, 2008. [I kommission hos / In Kommission bei Museum Tusculanum Press.] [online hos Museum Tusculanums Forlag]. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 109:2, 589-591. (PDF)

Jens Rasmussen: Religionstolerance og religionsfrihed. Forudsætninger og Grundloven i 1849. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 381). Syddansk Universitetsforlag, 2009. (anmeldt af Claus Friisberg). 109:2, 591-598. (PDF)

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi: Skólahald í bæ og sveit 1880–1945. Síðara bindi: Skóli fyrir alla 1946–2007. Ritstjóri: Loftur Guttormsson. Aðalhöfundar: Loftur Guttormsson, Jón Torfi Jónasson og Helgi Skúli Kjartansson. Aðrir höfundar: Hlynur Ómar Björnsson, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Ólafur Rastrick, Ólöf Garðarsdóttir, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson. Reykjavík, Háskólaútgáfan, 2008. (anmeldt af Harald Gustafsson). 109:2, 598-603. (PDF)

Götz Aly: Unser Kampf. 1968 – Ein irritierter Blick zurück. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 2008. (anmeldt af Niklas Olsen). 109:2, 604-611. (PDF)

Wolfgang Kraushaar: Acht und Sechzig. Eine Bilanz. Berlin, Propyläen Verlag, 2008. (anmeldt af Niklas Olsen). 109:2, 604-611. (PDF)

Norbert Frei: 1968. Jugendrevolte und globaler Protest. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008. (anmeldt af Niklas Olsen). 109:2, 604-611. (PDF)

Thomas Ekman Jørgensen & Steven L.B. Jensen: 1968 - og det der fulgte, studenteroprørets forudsætninger og konsekvenser. København, Gyldendal, 2008. (anmeldt af Niklas Olsen). 109:2, 604-611. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2008-2009.] 109:2, 612. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 26. maj 2010.] 109:2, 612. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2008.] 109:2, 613. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 109:2, 614-615. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 109:2, 616. (PDF)

Vejledning til forfatterne.