Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 110 Hæfte 1

Indhold

Steffen Hahnemann: Toft og gårdsted. 110:1, 1-34. (PDF)
Summary: Toft and Farmstead. 110:1, 34-35.

John Christiansen: Kieler Umschlag. En analyse af pengemarkedet i Kiel i det 16. og 17.århundrede. 110:1, 36-75. (PDF)
Summary: The Kieler Umschlag. An Analysis of the Credit Market in Kiel in the 16th and 17th Century. 110:1, 75-76.

Carsten Porskrog Rasmussen: Gæld i Gram herred. Lån, kredit og pengeøkonomi i det nordlige Sønderjylland før og efter katastrofen 1657-60. 110:1, 77-115. (PDF)
Summary: Debt in Gram District. Loan, Credit and Money Economy in Schleswig before and after the 1657-60 Disaster. 110:1, 115-116.

Joachim Lund: Virksomhedsledelse og den autoritære stat. Knud Højgaard 1878-1968. 110:1, 117-164. (PDF)
Summary: Business Management and the Authoritarian State. Knud Højgaard 1878-1968. 110:1, 164-165.

Peter Edelberg: Den grimme lovs genealogi. Et kapitel af homoseksualitetens historie i Danmark. 110:1, 166-208. (PDF)
Summary: The Genealogy of the »Ugly Law«. A Chapter in the History of Homosexuality in Denmark. 110:1, 208-209.

Præsentation

Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen: Dansk velfærdshistorie. Et projekt og dets teoretiske ramme. 110:1, 210-224. (PDF)

Diskussion

Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume: Om kaninavlens svære kunst. En replik til Bent Blüdnikow. 110:1, 225-228. (PDF)

Anmeldelser

Ohthere’s Voyages. A late 9th century account of voyages along the coast of Norway and Denmark and its cultural context. Edited by Janet Bately & Anton Englert. (Maritime Culture of the North, vol. 1). Roskilde, The Viking Ship Museum, 2007. (anmeldt af Rikke Elise Roos). 110:1, 229-233. (PDF)

Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Edited by Anton Englert & Athena Trakadas. (Maritime Culture of the North, vol. 2). Roskilde, The Viking Ship Museum, 2007. (anmeldt af Rikke Elise Roos). 110:1, 229-233. (PDF)

Jørgen Hein: The Treasure Collection at Rosenborg Castle I-III. The Inventories of 1696 and 1718. Royal Heritage and Collecting in Denmark-Norway 1500-1900. København, Museum Tusculanum Press, 2009. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 110:1, 234-239. (PDF)

Morten Thing: De russiske jøder i København 1882-1943. København, Gyldendal, 2008. (anmeldt af Lars Schädler Andersen). 110:1, 239-241. (PDF)

Linda Gordon: Dorothea Lange. A Life Beyond Limits. New York, W.W. Norton & Company, 2009. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 110:1, 242-244. (PDF)

Adda Hilden: At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft. København, Lindhardt og Ringhof, 2009. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 110:1, 244-245. (PDF)

Morten Møller: Mogens Fog. En biografi. Bind 1: Fra modstandshelt til landsforræder. Bind 2: Den røde rektor. København, Gyldendal, 2009. (anmeldt af Knud Knudsen). 110:1, 245-249. (PDF)

Palle Roslyng-Jensen: Danskerne og besættelsen. Holdninger og meninger 1939-1945. København, Gads Forlag, 2007. (anmeldt af Claus Bundgård Christensen). 110:1, 249-251. (PDF)

Danske tilstande – norske tilstande. Forskelle og ligheder under tysk besættelse 1940-45. Redigeret af Hans Fredrik Dahl, Hans Kirchhoff, Joachim Lund & Lars-Erik Vaale. Norske artikler oversat til dansk af Morten Visby. København, Gyldendal, 2010. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 110:1, 251-255. (PDF)

Kristian Hvidtfeldt Nielsen: På jagt efter søslangen. Galathea-ekspeditionen 1950-52. Århus, Aarhus Universitetsforlag, 2009. (anmeldt af Frank Allan Rasmussen). 110:1, 255-258. (PDF)

Regin Schmidt, Rasmus Mariager & Morten Heiberg: PET. Historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror. København, Gyldendal, 2010. (anmeldt af Jan Pedersen). 110:1, 259-265. (PDF)

Søren Hein Rasmussen: Den kolde krigs billeder. København, Gyldendal, 2009. (anmeldt af Marianne Rostgaard). 110:1, 265-268. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2009. Ved Margit Hurup Grove. 110:1, 269-286. (PDF)
[I oversigten for 2009 har der desværre indsneget sig en fejl i oplysningerne om to specialer fra SDU. Der er byttet om på forfatternes navne og anført en foreløbig titel (HT 2010, hæfte 1, side 279). De rigtige oplysninger er: Per Seesko: Messestiftelser og evige vikarer i Danmarks senmiddelalder. Claus Dahlén Lund: For deres sjæls frelse. En undersøgelse af kalentet for Ramsø-Bjæverskov herreder. 111:1, 336.]

Medvirkende ved dette hæfte. 110:1, 287-288. (PDF)

Rettelser:
Grethe Ilsøe: »Harald Jørgensen«, Historisk Tidsskrift, bind 109, hæfte 2, s. 566, fjerde linje:
»i juni 1940« rettes til »d. 22. juni 1944«.

»Medvirkende ved dette hæfte«, Historisk Tidsskrift, bind 109, hæfte 2, s. 616:
»Svend Clausen, f. 1975« rettes til »Svend Clausen, f. 1979«.

Vejledning til forfatterne.