Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 110 Hæfte 2

Indhold

Helle Møller Sigh: Seksuelle forbrydelser og skyld. Kanonisk rets indflydelse på konstruktionen af det kvindelige og det mandlige i de danske landskabslove. 110:2, 289-336. (PDF)
Summary: Sexual Crimes and Guilt. The Influence of Canon Law on the Construction of the Feminine and the Masculine in Danish Medieval Provincial Laws. 110:2, 337. (PDF)

Avner Shamir: Early Reformation. Book Burning and Persuasion. 110:2, 338-356. (PDF)
Resumé: Bogbrænding og kunsten at overbevise under den tidlige Reformation. 110:2, 356-357. (PDF)

Hans Kryger Larsen, Søren Larsen & Carl-Axel Nilsson: Landbrug og industri i Danmark 1896 -1965. Nye beregninger af BFI inden for de varefremstillende sektorer. 110:2, 358-401. (PDF)
Summary: Denmark 1896-1965: New Figures for Gross Factor Income in Agriculture and Manufacturing Industry. 110:2, 401. (PDF)

Christian Houlberg Skov: Dansk radikalkonservatismes sekulærreligion. 110:2, 402-430. (PDF)
Summary: Danish Radical Conservatism as Secular Religion. 110:2, 430-431. (PDF)

Balder Asmussen: Nyt syn på Anker Jørgensens økonomiske politik. 110:2, 432-492. (PDF)
Summary: An Alternative View on Prime Minister Anker Jørgensen's Economic Policy. 110:2, 492-493. (PDF)


Oversigt

Martin Alm: Holocaust Memory in America and Europe. 110:2, 494-524. (PDF)

Diskussion

Kim Frederichsen: Kulturens Kolde Krig. Om behovet for nye veje i forskningen. 110:2, 525-545. (PDF)

Forskningsnote

Aage Jørgensen: Troels-Lund og Nobelprisen. 110:2, 546-550. (PDF)

Nekrolog

Birgit Nüchel Thomsen [12. november 1930 - 17. juli 2009]. (skrevet af Per Boje). 110:2, 551-555. (PDF)

Anmeldelser

Mogens Herman Hansen: Demokrati som styreform og som ideologi. Museum Tusculanums Forlag, 2010. (anmeldt af Tim Knudsen). 110:2, 556-560. (PDF)

Karl-Erik Frandsen: The Last Plague in the Baltic Region 1709-1713. Museum Tusculaneum Press, 2010. (anmeldt af Ole Georg Moseng). 110:2, 560-567. (PDF)

Northern Antiquities and National Identities. Perceptions of Denmark and the North in the Eighteenth Century, symposium held i Copenhagen, august 2005. Eds.: Knud Haakonssen & Henrik Horstbøll. (Historisk-filosofiske meddelelser nr. 101). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2008. (anmeldt af Juliane Engelhardt). 110:2, 567-571. (PDF)

The Journal of Midshipman Chaplin. A Record of Bering's First Kamchatka Expedition. Edited and translated from Russian by Tatiana S. Fedorova, Peter Ulf Møller, Viktor G. Sedov and Carol L. Urness, with a foreword by Vladimir S. Sobolev, Director of the Russian State Naval Archives. (Beringiana, Volume 5). (Russian State Naval Archives (RGAVMF), Institute of History and Area Studies, Aarhus University). Aarhus University Pres, 2010. (anmeldt af Hans Bagger). 110:2, 571-575. (PDF)

Natalja Okhotina-Lind & Peter Ulf Møller: Vtoraja Kamtjatskaja ekspeditsija. Dokumenty 1734-1736. 2: Morskie otrjady. Sankt-Peterburg, Nestor-Istorija, 2009. (anmeldt af Hans Bagger). 110:2, 575-577. (PDF)

Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud 1792. Studier og kilder til forhistorien, forordningen og følgerne. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 366). Syddansk Universitetsforlag, 2008. (anmeldt af Holger Weiss). 110:2, 578-581. (PDF)

Mark Moyar; foreword by Donald Kagan and Frederick Kagan: A Question of Command. Counterinsurgency from the Civil War to Iraq. New Haven, Yale University Press, 2009. (anmeldt af Peter Agerbo Jensen). 110:2, 581-585. (PDF)

Kirsten Hastrup: Vinterens hjerte. Knud Rasmussen og hans tid. Gads Forlag, 2010. (anmeldt af Palle Ove Christiansen). 110:2, 585-589. (PDF)

Henrik Knudsen: Videnskabens mand. Fysiologen, formidleren og forskningsaktivisten Poul Brandt Rehberg. Aarhus Universitetsforlag, 2010. (anmeldt af Anita Kildebæk Nielsen). 110:2, 589-592. (PDF)

Allan Borup: Demokratisierungsprozesse in der Nachkriegszeit. Die CDU in Schleswig-Holstein und die Integration demokratieskeptischer Wähler. (IZRG-Schriftenreihe Band 15). Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2010. (anmeldt af Peter Wulf). 110:2, 592-597. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2009-2010.] 110:2, 598. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 25. maj 2011.] 110:2, 598. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2009.] 110:2, 599. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 110:2, 600. (PDF)

Vejledning til forfatterne.