Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 111 Hæfte 1

Indhold

Jesper Jakobsen: Omorganiseringen af den teologiske censur Generalkirkeinspektionskollegiets censurvirksomhed 1737-1747. 111:1, 1-35. (PDF)
Summary: Reorganization of Theological Censorship. The Department of General Ecclesiastical Supervision 1737-1347. 111:1, 36. (PDF)

Bertel Nygaard: Demokratibegrebets gennembrud i Danmark i 1848. 111:1, 37-72. (PDF)
Summary: The Breakthrough of the Concept of Democracy in Denmark in 1848. 111:1, 72-73. (PDF)

Kurt Pedersen, Jesper Strandskov & Peter Sørensen: Pindstrup Mosebrug i hundrede år. En studie i forretningsudvikling. 111:1, 74-119. (PDF)
Summary: Pindstrup Mosebrug 1905-2005. A Study in Business Development. 111:1, 119-120. (PDF)

Peter Yding Brunbech: Danidas flagskib. Noakhali-projektet og projektbistandense symbolske funktioner. 111:1, 121-160. (PDF)
Summary: Danida’s Flagship. Noakhali and the Symbolic Functions of Bi-lateral Aid Projects. 111:1, 161. (PDF)

Liselotte J. Christensen: Da Statens Arkiver blev effektive. 111:1, 162-195. (PDF)
Summary: Streamlining the State Archives. 111:1, 195-196. (PDF)

Diskussion

Bernard Eric Jensen: At handle i tid og rum. Et socialkonstruktivistisk historiebegreb. 111:1, 197-223. (PDF)

Gunner Lind: Konflikt og konsensus i kommunen. Om Niels Clemmensens disputats. 111:1, 224-239. (PDF)

Jes Fabricius Møller: Krigen i 1864. Slagtebænk Dybbøl og dommedag Als. 111:1, 240-246. (PDF)

Nekrologer

Svend Aage Hansen [4. april 1919 – 5. september 2009]. (skrevet af Bjarne Hastrup). 111:1, 247-252. (PDF)

Johny Leisner [20. september 1935 – 1. juni 2010]. (skrevet af Peter Henningsen). 111:1, 253-259. (PDF)

Anmeldelser

Kaupang in Skiringssal. Ed.: Dagfinn Skre. (Kaupang Excavation Project Publication Series Volume 1 / Norske oldfunn 22). Aarhus University Press, 2007. (anmeldt af Olaf Olsen). 111:1, 260-267. (PDF)

Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Ed.: Dagfinn Skre. (Kaupang Excavation Project Publication Series Volume 2 / Norske oldfunn 23). Aarhus University Press, 2008. (anmeldt af Olaf Olsen). 111:1, 260-267. (PDF)

Rikke Malmros: Vikingernes syn på militær og samfund: Belyst gennem skjaldenes fyrstedigtning. Aarhus Universitetsforlag, 2010. (anmeldt af Else Mundal). 111:1, 267-273. (PDF)

Per Andersen: Studier i dansk proceshistorie. Tiden indtil Danske Lov 1683. (Bibliotek for ret og kultur bd. 2). København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. (anmeldt af Grethe Jacobsen). 111:1, 273-278. (PDF)

James L. Larson: Reforming the North. The Kingdoms and Churches of Scandinavia, 1520-1545. Cambridge University Press, 2010. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 111:1, 279-285. (PDF)

Louise Nyholm Kallestrup: I pagt med Djævelen. Trolddomsforestillinger og trolddomsforfølgelser i Italien og Danmark efter Reformationen. Frederiksberg, Forlaget Anis, 2009. (anmeldt af Jens Chr. V. Johansen). 111:1, 286-289. (PDF)

Stefano Miniati: Nicholas Steno’s challenge for truth. Reconciling science and faith. (Filosofia storia scienze sociali 18). Milano, FrancoAngeli, 2009. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 111:1, 289-290. (PDF)

Sebastian Olden-Jørgensen: Stormen på København 1659. Et københavnsk og nationalt erindringssted gennem 350 år. (Danish humanist texts and studies 39). København, Museum Tusculanums Forlag/Det kongelige Bibliotek, 2011. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 111:1, 290-292. (PDF)

Danish Towns during Absolutism. Urbanisation and Urban Life 1660-1848. Eds.: Søren Bitsch Christensen & Jørgen Mikkelsen. (Danske bystudier bd. 4). Dansk Center for Byhistorie, Aarhus University Press, 2008. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 111:1, 293-295. (PDF)

Thomas Lyngby, Søren Mentz & Sebastian Olden-Jørgensen: Magt & Pragt. Enevælde 1660-1848. København, Gads Forlag, 2010. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 111:1, 295-301. (PDF)

Peter Henningsen & Ulrik Langen: Hundemordet i Vimmelskaftet og andre fortællinger fra 1700-tallets København. København 2010, Jyllands-Postens Forlag, 2010. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 111:1, 302-305. (PDF)

Jane Humphries: Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution. (Cambridge studies in economic history). Cambridge University Press, 2010. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 111:1, 305-312. (PDF)

Bodil Selmer: Fyrmesteren. Beretning om et liv på kanten af havet. Chr. Heering 1843-1905. Esbjerg, Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag, 2010. (anmeldt af Anita Kildebæk Nielsen). 111:1, 312-314. (PDF)

Anthony James Joes: Victorious Insurgencies. Four Rebellions that Shaped Our World. Lexington, University Press of Kentucky, 2010. (anmeldt af Peter Agerbo Jensen). 111:1, 314-318. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2010. Ved Margit Hurup Grove. 111:1, 319-334. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 111:1, 335-336. (PDF)

Vejledning til forfatterne.