Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 111 Hæfte 2

Indhold

Jesper Machholdt Rosenløv: Det der ligner sandheden. Havde Cicero en konsistent teologi i sine filosofiske skrifter? 111:2, 337-381. (PDF)
Summary: What Seems to Be the Truth. Did Cicero Apply a Consistent Theology to his Philosophical Writings? 111:2, 381. (PDF)

Morten Oxenbøll: Seppuku: Det rituelle japanske selvmord. 111:2, 382-414. (PDF)
Summary: Seppuku: The Ritual Japanese Suicide. 111:2, 415. (PDF)

Svend Clausen: Fængselskrøniken. Den hellige Jens Grands lidelser. 111:2, 416-452. (PDF)
Summary: The Prison Chronicle and the Sufferings of the Holy Jens Grand. 111:2, 452-453. (PDF)

Peter Møller Hansen: Forført til landsforræderi. Hvervning og skoling af danske frivillige i Waffen SS, sommeren 1940. 111:2, 454-477. (PDF)
Summary: Seduced to Treason. Recruitment and Schooling of Danish SS Volunteers in the Summer of 1940. 111:2, 477-478. (PDF)

Marianne Rostgaard: Dansk kulturdiplomati over for Østblokken ca. 1960-1972. 111:2, 479-507. (PDF)
Summary: Danish Cultural Diplomacy Towards the Eastern Bloc, c. 1960-1972. 111:2, 507-508. (PDF)

Rasmus Mariager: Fælleseuropæisk sikkerhed. Transnationale Socialdemokratiske netværk, afspændingspolitikkens krise og Ostpolitikkens videreførelse. 111:2, 509-546. (PDF)
Summary: All-European Security. Transnational Social Democratic Networks, the Crisis of Détente, and the Continuation of Ostpolitik. 111:2, 546-547. (PDF)

Diskussion

Niels Lund: Kirkens mænd og deres leding. 111:2, 548-560. (PDF)

Anmeldelser

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redigeret af Tine Damsholt, Dorthe Gert Simonsen og Camilla Mordhorst. Aarhus Universitetsforlag, 2009. (anmeldt af Liv Egholm Feldt). 111:2, 561-568. (PDF)

Steffen Heiberg: En ny begyndelse. Europas kulturhistorie i middelalderen. København, Gads Forlag, 2008. (anmeldt af Niels Lund). 111:2, 569-572. (PDF)

Sverre Bagge: From Viking Stronghold to Christian Kingdom. State Formation in Norway c. 900-1350. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2010. (anmeldt af Nils Hybel). 111:2, 572-577. (PDF)

Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500-1721. Teil 1-3. Herausgegeben von Matthias Asche, Werner Buchholz & Anton Schindling. Münster, Aschendorff Verlag, 2009-11. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 111:2, 577-579. (PDF)

Björn Asker: Karl X Gustav. En biografi. Lund, Historiska Media, 2009. (anmeldt af Lars Christensen). 111:2, 579-584. (PDF)

Niels H. Frandsen: Nordgrønland 1790-96. Inspektør B. J. Schultz’ indberetninger til direktionen for den Kongelige grønlandske Handel. København, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2010. (anmeldt af Søren Rud). 111:2, 584-586. (PDF)

Hans Vammen: Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2011. (anmeldt af Claus Friisberg). 111:2, 587-597. (PDF)

Reinhard Mehring: Carl Schmitt: Aufstieg und Fall. Eine Biographie. München, Verlag C.H. Beck, 2009. (anmeldt af Niklas Olsen). 111:2, 597-602. (PDF)

Jan-Werner Müller: Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe. New Haven og London, Yale University Press, 2011. (anmeldt af Niklas Olsen). 111:2, 602-607. (PDF)

Første Verdenskrig ved Tunestillingen. Forsvarsvilje og hverdagsliv. Red.: Henriette Buus. Greve Museum, 2010. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 111:2, 607-609. (PDF)

Erik Christensen: Borger i tre verdener. Johannes Hohlenbergs økonomisk-politiske filosofi. (University of Southern Denmark studies in philosophy vol. 25). Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2011. (anmeldt af Henrik Fode). 111:2, 609-610. (PDF)

Jesper Strandskov: Konkurrence og koncentration. Slagteriernes fusionshistorie 1960-2010. Bind I-II. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 422). Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2011. (anmeldt af Gustav N. Kristensen). 111:2, 611-615. (PDF)

Perforating the Iron Curtain. European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985. Eds.: Poul Villaume & Odd Arne Westad. København 2010, Museum Tusculanums Forlag, 2010. (anmeldt af Johnny Laursen). 111:2, 615-618. (PDF)

Gunnar Viby Mogensen: Det danske velfærdssamfunds historie. Tiden efter 1970. Bind 1-2. København, Gyldendal, 2010. (anmeldt af Jan Pedersen). 111:2, 618-626. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2010-2011.] 111:2, 627. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 30. maj 2012.] 111:2, 627. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2010.] 111:2, 628. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 111:2, 629-630.

Medvirkende ved dette hæfte. 111:2, 631. (PDF)

Meddelelser. [Stefan Rozental og Hanna Kobylinski Rozentals Fond.] 111:2, 632. (PDF)

Vejledning til forfatterne.