Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 97 Hæfte 1
(Udsolgt)

Indhold

Peter Fibiger Bang: Aristokrati og handel i status-modellen - et clientela perspektiv. De højere samfundslags forhold til handelssektoren i Romerriget fra det 2.årh. f.Kr. til begyndelsen af det 3.årh. e.Kr. 97:1, 1-27.
Summary: Aristocracy, Trade and Status - seen from the perspective of Clientela. 97:1, 28. 

Nils Hybel: Klima, misvækst og hungersnød i Danmark 1311-1319. 97:1, 29-39.
Summary: Climate, years of bad crops and famine in Denmark. 97:1, 40. 

Bo Lidegaard: Danmarks uafhængige udenrigstjeneste 1940-1945. 97:1, 41-77.
Summary: Denmark´s Independent Foreign Service 1940-1945. 97:1, 78-79. 

Hans Kirchhoff: Oktober 1943 set "från hinsidan". Det Svenske Utrikesdepartement og jødeforfølgelserne i Danmark. En studie i humanitær hjælp og realpolitik. I: Démarchen - forspil og forløb. 97:1, 80-115. [Del II: Protest og reaktion. 97:2, 313-353]
[Summary: The Swedish Foreign Office and the Rescue of the Danish Jews. 97:2, 354-355.]

Oversigt

Karl Christian Lammers: Debatten om Goldhagens Holocaust-tolkning. En fagligt vigtig eller fagpolitisk nødvendig diskussion? 97:1, 116-127.

Diskussion

Harald Espeli: Syntetiseringens problemer. Kritiske kommentarer ved Dan Ch. Christensen: Det Moderne Projekt. 97:1, 128-156. 

Ole Feldbæk: Det moderne projekt. 97:1, 157-177. 

Jan Pedersen: Det moderne gennembruds maskiner. 97:1, 178-185. 

Anmeldelser

Jarl Gallén & John Lind: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr. 427:2, Viii). Helsingfors, 1991. (anmeldt af Hans Bagger). 97:1, 186-200. 

Hanne Sanders: Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850. (Studier i stads- och kommunhistoria 12). Historiska Institutionen, Stockholms Universitet. Stockholm, 1995. (anmeldt af Hans Vammen). 97:1, 200-209. 

Kortere anmeldelser

Hekatomnid Caria & The Ionian Renaissance. Ed.: Jacob Isager. (Halicarnassian Studies I). Odense University Press, 1994. (anmeldt af Søren Dietz). 97:1, 210-212.

Sverre Bagge: From Gangleader to the Lords Anointed. Kingship in Sverris saga and Hákonar saga Hákonarsonar. (The Viking Collection. Studies in Northern civilization, vol. 8). Odense University Press, 1996. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 97:1, 212-213.

Registrum Ecclesie Aboensis eller Åbo Domkyrkas Svartbok. The Black Book of the Cathedral. Facsinile version of the 1890 edition with a new introduction and translations of the original preface and the register of documents with brief introductions. Kansallisarkisto - Riksarkivet, 1996. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 97:1, 213-214.

Studien zur Geschichte des Ostseeraumes. Vol. I. Ed.: Thomas Riis. (Dansk Komité for Byhistorie, Byhistoriske Skrifter VII=Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 186). Odense University Press, 1995. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 97:1, 214.

Schleswig-Holsteinischen Regesten und Urkunden. Band 15: Urkundenbuch des Bistum Lübeck. Band 4: 1510-1530 und andere Texte. Bearb. Von W. Prange. (=Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv 46). Neumünster, Wachholtz Verlag, 1996. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 97:1, 215.

Pierre Jeannin: Marchands du Nord. Espace et trafics à l`epoque moderne. Samlet af Phillipe Braunstein og Jochen Hoock. Presses de Lécole normale supérieure. Paris, 1996. (anmeldt af Dan H. Petersen). 97:1, 216-217.

Acta Pacis Westphalicae. Herausgegeben von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. durch Konrad Repgen. Serie II, Abt. A: Die kaiserlichen Korrespondenzen. Bd.5: 1646-1647. Bearbeitet von Antje Oschmann. Münster, Verlag Aschendorff, 1993. Serie II, Abt. C: Die Schwedischen Korrespondenzen. Bd. 4, 1-2: 1647-1648. Bearbeitet von Wilhelm Kohl unter mitarbeit von Paul Nacsheim. Münster, Verlag Aschendorff, 1994. (anmeldt af Knud J.V. Jespersen). 97:1, 217-219.

Ole Bernt Henriksen: Af Guds nåde. Christian den femte og hans regering. (Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 195). Odense University Press, 1996. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 97:1, 219-220.

Søfart Politik Identitet - tilegnet Ole Feldbæk. (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Søhistoriske Skrifter XIX). Red.: Hans Jeppesen, Anders Monrad Møller, Henrik S. Nissen og Niels Thomsen. Forlaget Falcon, 1996. (anmeldt af Claus Bjørn). 97:1, 220-221.

Observations on the State of Negro Slavery in the Island of Santa Cruz, the Principal of the Danish West India Colonies, with Miscellaneous Remarks upon Subjects Relating to the West India Question and a notice of Santa Cruz. Ed.: Arnold R. Highfield. Antilles Press, 1996. (anmeldt af Erik Gøbel). 97:1, 221-222.

Himmelev sogns historie. Red.: Ingeborg Christmas-Møller og Gorm Bruun Hansen. Roskilde Museums forlag, 1995. (anmeldt af Claus Bjørn). 97:1, 222-223.

Lennart Bergfeldt: Experiences of Civilian Resistance: The Case of Denmark 1940-1945. Uppsala, eget forlag, 1993. (anmeldt af Henrik Dethlefsen). 97:1, 223.

Besættelsen i perspektiv. Bidrag til konference om besættelsestiden 1940-1945. Red.: Knud J. V. Jespersen og Thomas Pedersen. Odense Universitetsforlag, 1995. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen).97:1, 224-225.

Jutta Juncker: Værnepligt. Odense Universitetsforlag, 1995. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 97:1, 226.

Arne Sejr: En kamp for frihed. Studenternes Efterretningstjeneste 1940-1945. Hans Reitzels Forlag, 1995. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 97:1, 227-228.

Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen: Als og Sundeved 1940-45. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1995. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 97:1, 228-230.

Interdependence Versus Integration: Denmark, Scandinavia and Western Europe, 1945-1960. Danish Politics in Transition 1945-85. Ed.: Thorsten B. Olesen. Odense University Press, 1995. (anmeldt af Poul Villaume). 97:1, 230-232.

-------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 97:1, 234-235.

Medvirkende ved dette hæfte. 97:1, 236.

Vejledning til forfatterne.