Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 99 Hæfte 1

Indhold

Henrik Zip Sane: Medborgerskabet fødes. Udvisningspraksis i Danmark 1875-1915. 99:1, 1-31. (PDF)
Summary: The Expulsion of Aliens in Denmark 1875-1915. 99:1, 31-32.

Kirsten Lylloff: Kan lægeløftet gradbøjes? Dødsfald blandt og lægehjælp til de tyske flygtninge i Danmark 1945. 99:1, 33-67. (PDF)
Summary: Is there any Limit to the Hippocratic Oath? Deathrates and Medical Care of the German Refugees in Denmark 1945. 99:1, 68.

Hasse Lundgård Andersen: Stagnation eller dynamik? Den økonomiske udvikling i Danmark i 1950erne. 99:1, 69-91. (PDF)
Summary: Stagnation or dynamic change: The development of the Danish economy during the 1950s. 99:1, 92.

Oversigter

E. Ladewig Petersen: Nyt om trediveårskrigen. 1. Sveriges krigsdeltagelse. 2. Krig, militær og samfund. 99:1, 93-120. (PDF)

Anders Jacobsen: Racisme og Borgerrettigheder. På vej mod en ny vurdering af amerikansk antislaveripolitik? 99:1, 121-137. (PDF)

Diskussion

Thomas Høvsgaard: Fysikmisundelse. Den narrative histories genkomst. 99:1, 138-145. (PDF)

Michael H. Gelting: Det komparative perspektiv i dansk højmiddelalderforskning. Om Familia og familie, Lið, Leding og Landeværn. [incl. litteraturliste] 99:1, 146-188. (PDF)

Niels Lund: Leding, bønder og inerti. En replik til Esben Albrectsens anmeldelse af min Lið, Leding og Landeværn, med bemærkninger også til Michael Geltings debatoplæg i nærværende hæfte. 99:1, 189-207. (PDF)

Esben Albrectsen: Svar til Niels Lund. 99:1, 208-210. (PDF)

Alex Wittendorff: Tinget, magten og æren. Om mikrohistorie, kulturteori og ortodoks teologi i anledning af en disputats. 99:1, 211-230. (PDF)

Jens Chr. Vesterskov Johansen: Tinget, magten og æren. 99:1, 231-236. (PDF)

Niels Thomsen: Frisch - at være eller ikke være? 99:1, 237-247. (PDF)

Anmeldelser

Henrik Lerdam: Danske len og lensmænd 1370-1443. (Skrifter udgivet af Institut for Historie ved Københavns Universitet - bind 18). Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996. (anmeldt af Harry Christensen). 99:1, 248-255. (PDF)

Dansk Søfarts historie. bd. 4: Med korn og kul. 1814-1870. Af Anders Monrad Møller. Gyldendal, 1998. (anmeldt af Benny Christensen). 99:1, 255-262. (PDF)

Anne Løkke: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal, 1998. (anmeldt af Hans Chr. Johansen). 99:1, 262-269. (PDF)

Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch. Mennesket og politikeren. En biografi. København, 1993. (anmeldt af Henrik S. Nissen). 99:1, 269-282. (PDF)

Niels Finn Christiansen: Den politiske ordfører. Hartvig Frisch 1935-1940. København, 1999. (anmeldt af Henrik S. Nissen). 99:1, 269-282. (PDF)

Knud J. V. Jespersen: Med hjælp fra England: Special Operations Executive og den danske modstandskamp 1940-45. Bind I: Det lange tilløb 1940-1943. Odense Universitetsforlag, 1998. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 99:1, 282-288. (PDF)

Lars Bille: Partier i forandring. Odense Universitetsforlag, 1997. (anmeldt af Torben Worre). 99:1, 288-293. (PDF)

Kortere anmeldelser (PDF)

ALMINDELIG HISTORIE

Bernard Lewis: Mellemøstens historie i de seneste 2000 år. På dansk ved Helle Lykke Nielsen. Gyldendal, København, 1998. (anmeldt af E. Ladewig Petersen). 99:1, 294-295. (PDF)

Frants Buhl: Muhammeds liv. Tredie, reviderede udgave ved Finn O. Hvidberg-Hansen. Poul Kristensens forlag, Herning, 1998. (anmeldt af E. Ladewig Petersen). 99:1, 296. (PDF)

Urban History. The Norwegian tradition in a European context. Red. af  Steinar Supphellen. (Nr. 25 i Skriftserie fra Historisk Institut). Trondhjem, 1998. (anmeldt af Dan H. Andersen). 99:1, 296. (PDF)

Danske klostre 1. Arkæologiske undersøgelser 1972-1996. Hikuin 23. 1996. (anmeldt af Tore Nyberg). 99:1, 297-298. (PDF)

Artefacts from Wrecks. Dated Assemblages from the Late Middle Ages to the Industrial Revolution. Red. Mark Redknap. (Oxbow Monograph 84). Oxbow Books, Oxford, 1997. (anmeldt af Erik Gøbel). 99:1, 298-299. (PDF)

16.-18. ÅRHUNDREDE

Niels Brimnes: Constructing the Colonial Encounter. Right and Left Hand Castes in Early Colonial South India. (Nordic Institute of Asian Studies. Monograph No. 81). Curzon Press, London. (anmeldt af Ole Feldbæk). 99:1, 299-301. (PDF)

Margit Mogensen og Niels W. Bruun: Førslevdegnens optegnelser. Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693. Landbohistorisk Selskab, 1998. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 99:1, 301-302. (PDF)

H. Arnold Barton: Northern Arcadia. Foreign Travellers in Scandinavia, 1765-1815. Southern Illinois University Press, 1999. (anmeldt af Ole Feldbæk). 99:1, 302-303. (PDF)

Ida Bull: De Trondhjemske handelshusene på 1700-tallet. Slekt, hushold og forretning. Disputats. (Nr. 26 i Skriftserie fra Historisk Institut). Trondhjem, 1998. (anmeldt af Dan H. Andersen). 99:1, 303-305. (PDF)

19.-20.ÅRHUNDREDE

På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920. Red.: Erik Nørr og Karl Peder Pedersen. Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. (Udgivet som Studie 9 i serien Stat - Forvaltning -Samfund). (anmeldt af Dan H. Andersen). 99:1, 306. (PDF)

Emanuela Barellai: En dansk diplomat i Italien i 1800-tallet. Herman Schubart og Elise Wieling. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense, 1998. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 99:1, 306-307. (PDF)

Vilhelm Holst: Felttogene 1848, 1849 og 1850. Med et forord af Ebbe Kløvedal Reich. Strandbergs Forlag, 1998. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 99:1, 307-308. (PDF)

Klaus Petersen: Legitimität und Krise - Die politische Geschichte des dänischen Wohlfartsstaates 1945-1973. Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin, 1998. (anmeldt af Jacob Christensen). 99:1, 308-309. (PDF)

Flemming Petersen: Atomalder uden kernekraft. Forsøget på at indføre kernekraft i Danmark 1954-1985 set i et internationalt perspektiv. Forlaget Klim, 1996. (anmeldt af Thorsten Borring Olesen). 99:1, 310-311. (PDF)

---------------------------------------------

Oversigt over specialer i historie ved universiteterne afleveret i 1998. Ved Erik Jørgensen. 99:1, 312-319. (PDF)

Historiske ph.d.-afhandlinger 1990-99 [incl. bibliografi]. Ved Peter Henningsen. 99:1, 320-328. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for årsmødet i Den danske historiske Forening d. 15. juni 1999.] 99:1, 330. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 99:1, 330-331. (PDF)

Meddelelser. [International Commision for the History of Universities. Oslo Congress, August 2000. Call for Papers.] 99:1, 332-333. (PDF)

Meddelelser. [Call for Papers. Third International Congress of Maritime History.] 99:1, 333-334. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 99:1, 336. (PDF)

Vejledning til forfatterne.