Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 99 Hæfte 2

Indhold
Rikke Malmros: Den hedenske fyrstedigtnings samfundssyn [incl. litteraturliste]. 99:2, 337-373. (PDF)
Summary: The Pagan Skaldic Poets' View of Society. 99:2, 374-375.

Niels Lund: Kværsæde: Fast demobilisering eller almindelig ledingsafløsning? 99:2, 376-385. (PDF)
Summary: Qwærsæth: Permanent demobilization or ordinary redemption of the Leding? 99:2, 386.

Karen Skovgaard-Petersen: Pontanus' og Meursius' Danmarkshistorier. Nogle betragtninger over deres plads i historiografiens historie. 99:2, 387-404. (PDF)
Summary: The Histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius. Reflections on Their Place in the History of Historiography. 99, 405.

Anne Katrine Gjerløff: Syn for Sagn. Dansk arkæologi og historie i 1800-tallet. 99:2, 406-444. (PDF)
Summary: Danish Archeology and History in the Nineteenth Century. 99:2, 444-445.

Oversigt

E[rling] Ladewig Petersen: Nyt om trediveårskrigen. 3. Materielle omkostninger, nedtælling til freden og westfalske fred. 4. Trediveårskrigen i samtidens og eftertidens tolkning. 5. Rosinen i pølseenden: 24. oktober 1648. 99:2, 446-473. (PDF)

Diskussion

E[rling] Ladewig Petersen: Danske flådeudgifter 1660-79. 99:2, 474-479. (PDF)

Jan Pedersen: Hvilken kamp for at undslippe. 99:2, 480-491. (PDF)

Thomas Söderqvist: Hvilken kamp for at undslippe. Svar til Jan Pedersen. 99:2, 492-498. (PDF)

Nekrolog

Jörgen Weibull. Af Carl-Axel Gemzell. 99:2, 499-503. (PDF)

Anmeldelser

Lars Hamre: Norsk politisk historie 1513-1537. Oslo, Det norske samlaget, 1998. (anmeldt af E[rling] Ladewig Petersen). 99:2, 504-510. (PDF)

Ole Vind: Grundtvigs historiefilosofi. Gyldendal, 1999. (anmeldt af Gunhild Nissen). 99:2, 510-526. (PDF)

Mogens Pelt: Tobacco, Arms and Politics. Museum Tusculanum Press, 1998. (anmeldt af Kay Lundgreen-Nielsen). 99:2, 527-531. (PDF)

Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998. Redaktion: Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1998. (anmeldt af Finn Løkkegaard). 99:2, 531-544. (PDF)

Kurt Jacobsen: Aksel Larsen - en politisk biografi. Vindrose, 1993. (1.udgave, 5.oplag). (anmeldt af Kay Lundgreen-Nielsen). 99:2, 545-553. (PDF)

Kortere anmeldelser (PDF)

OLDTID OG MIDDELALDER

Gabriele Wesch-Klein: Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit. Franz Steinar Verlag, Stuttgart, 1998. (anmeldt af Peter Ørsted). 99:2, 554-555. (PDF)

Øresunds strategiske rolle i et historisk perspektiv. Föredrag hållna vid symposium på Revingehed i Skåne och på Kastellet i København 3-7 juni 1996. Red.: Johan Engström og Ole L. Frantzen. Tøjhusmuseet, Rigsarkivet m.fl., 1998. (anmeldt af Mikael Venge). 99:2, 555-556. (PDF)

Leif Grane: Kirken i den europæiske middelalder. Fra 750-1500. København, Gads Forlag, 1999. (anmeldt af Tore Nyberg). 99:2, 556-557. (PDF)

Olaf Olsen: Da Danmark blev til. Seks radioforedrag. Fremad, 1999. (anmeldt af Esben Albrectsen). 99:2, 557-558. (PDF)

Dagligliv i Danmarks Middelalder. En arkæologisk kulturhistorie. Red.: Else Roesdahl. Gyldendal, 1999. (anmeldt af Niels Lund). 99:2, 558-560. (PDF)

Jussi Hanska: »And the Rich Man also died; and He was buried in Hell«. The Social Ethos in Mendicat Sermons. (Bibliotheca Historica 28. Suomen Historiallinen Seura). Helsinki, 1997. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 99:2, 561-562. (PDF)

Studien zur Geschichte des Ostseeraumes. Vol. II. Die Städte des Ostseeraumes als vermittler von Kultur 1240-1720. Ed. Thomas Riis & Julia-K. Büthe. (Dansk Komité for Byhistorie, Byhistoriske Skrifter IX= Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 202). Odense University Press, 1997. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 99:2, 562-563. (PDF)

Hellere fanden selv end Erik på tronen! Konflikten mellem Jens Grand og Erik Menved 1294-1302. En oversættelse af procesakterne med indledning og suppleret med andre kilder. Af Benedicte Fonnesbech-Wulff, Bo Fritzøger, Kurt Villads Jensen, Michael Kræmmer og Martin Palsgaard. (Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 214). Odense Universitetsforlag, u.å. (1999). (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 99:2, 563-564. (PDF)

Michael H. Mortensen: Dansk artilleri indtil 1600. Tøjhusmuseet, 1999. (anmeldt af Mikael Venge). 99:2, 564-569. (PDF)

Vivian Etting: Fra fællesskab til blodbad. Kalmarunionen 1397-1520. Gyldendal, 1998. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 99:2, 569-570. (PDF)

NYERE OG NYESTE TID

R. Po-Chia Hsia: The World of Catholic Revival, 1540-1770. Cambridge University Press, 1998. (anmeldt af E[rling] Ladewig Petersen). 99:2, 570-572. (PDF)

Robert Bireley: The Refashioning of Catholicism, 1450-1700. London, Macmillan, 1999. (anmeldt af E[rling] Ladewig Petersen). 99:2, 570-572. (PDF)

Lena Törnblom: Kastelholm, en nyckel till Sverige. Ett slottsläns politiska och militära betydelse åren 1470-1523. (Bibliotheca Historica 11. Finska Historiska Samfundet). Helsinki, 1996. (anmeldt af Anders Leegaard Knudsen). 99:2, 572-573. (PDF)

Findbücher, Inventare und kleine Schriften des Landeshauptarchivs Schwerin. Band 3: Findbuch des Bestandes 2.11-2/1 Acta externa. Band 1: Beziehungen Mecklenburgs zu Staaten und Städte des Ostseeraumes. Bearbeitet von Kerstin Rahn. Schwerin, 1998. (anmeldt af Erik Gøbel). 99:2, 573-574. (PDF)

Jørgen Nybo Rasmussen: Claus Bergs Altertavle. Rhodos, 1997. (anmeldt af Dorthe Falcon Møller). 99:2, 574-575. (PDF)

Anja Victorine Hartmann: Von Regensburg nach Hamburg. Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vom Regensburger Vertrag (13. Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25. Dezember 1641). (Schriftreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte Band 27). Aschendorff Münster, 1998. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 99:2, 575-576. (PDF)

Krig och fred i källorna. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1998. Redigeret af Kerstin Abukhanfusa m.fl.. Jyväskylä, 1998. (anmeldt af Gunner Lind). 99:2, 576. (PDF)

Charitable Women - Philantropic Welfare 1780-1930. Red.: Birgitta Jordansson og Tine Vammen. Odense University Press, 1998. (anmeldt af Signild Vallgårda). 99:2, 577-580. (PDF)

Ulf Hamilton: Teknik på bönders villkor. De tekniska och politska aktörernas inflytande på den statsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 54).  Stockholm, 1997. (anmeldt af Jan Pedersen). 99:2, 580-582. (PDF)

Frank Allan Rasmussen: Teknologi. Centraladministrationens behandling af teknologisager 1816-1996. (Administrationshistoriske studier nr. 14). Rigsarkivet, 1998. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 99:2, 582-583. (PDF)

Harry Haue og Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen: Kvalitetens Vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne 1848-1998. Undervisningsministeriet, 1998. (anmeldt af Erik Jørgensen). 99:2, 583-585. (PDF)

Henrik Harnow: Den danske ingeniørs historie 1850-1920. Systimes teknologihistorie. Aarhus, 1998. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 99:2, 586-587. (PDF)

Carl Erik Andresen: Dansk Møbelindustri 1870-1950. Systimes teknologihistorie. Aarhus, 1996. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 99:2, 587-588. (PDF)

Jesper Strandskov og Peter Sørensen og Kurt Pedersen: Pioneren Otto Mønsted - Sig navnet.... Aarhus, Systime, 1998. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 99:2, 588-590. (PDF)

Henry Nielsen og Birgitte Wistoft: Industriens Mænd. Et Krøyer-maleris tilblivelse og industrihistoriske betydning. Klim, Aarhus, 1996. (anmeldt af Dorthe Falcon Møller). 99:2, 590-591. (PDF)

Niklas Stenlås: Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och opinionsbildning 1940-1949. Arkiv Förlag, 1998. (anmeldt af Klaus Petersen). 99:2, 591-593. (PDF)

Ejvind Damsgård Hansen: Europæisk økonomisk historie. Fra Merkantilisme til Maastricht. Bind I-II. København, 1998. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 99:2, 594-595. (PDF)

Carsten Tage Nielsen og Torben Weinreich: Kulørt historie - krig og kultur i moderne medier. (Humanistisk historieformidling bind 8). Roskilde Universitetsforlag, 1998. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 99:2, 595-596. (PDF)

Karin Esmann og Marianne Poulsen og Søren Schou og Lotte Rahbek Schou: Arvestykker: litteratur og historie i undervisningen. (Humanistisk historieformidling bind 7). Roskilde Universitetsforlag, 1998. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 99:2, 596-597. (PDF)

Karin Hilmer Pedersen: Rusland mod årtusindeskiftet - feudalstat, retsstat, velfærdsstat, eller...? Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1998. (anmeldt af Rikke Kierulff-Jørgensen). 99:2, 597-599. (PDF)

Mehmed Mozaffari: Fatwa. Violence and Discourtesy. Aarhus Universitetsforlag, 1998. (anmeldt af E[rling] Ladewig Petersen). 99:2, 599. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 1998-1999.] 99:2, 600.

Meddelelser. [Call for Papers: Fortidens spor, nutidens øjne - Mod en ny historie. Heldagssession d. 13. august 2001 om Historiografi og Historieteori. Nordisk Historikermøde i Århus 2001.] 99:2, 601-603.

Medvirkende ved dette hæfte. 99:2, 604.

Vejledning til forfatterne.