Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 117 Hæfte 2

E-mail service: Få besked når nye hæfter udkommer og artikler genpubliceres på www.HistoriskTidsskrift.dk

Tilmelding: Mail til  histtid@hum.ku.dk og skriv "e-mail-service" i emnefeltet.

Indhold

John Christiansen: Kronens tyske købmandsbankierer i 1500-tallet med særligt fokus på handelshuset Loitz i Stettin. 117:2, 329-340.
Summary: The Danish Crown’s German Merchant Bankers in the 16th Century, with Special Focus on the Loitz Company of Stettin. 117:2, 341. (PDF)

Minna Heimbürger: Den enigmatiske „Brune Dreng“ på Rosenholm i nyt lys. 117:2, 342-361.
Summary: A Fresh View of the Enigmatic „Brown Boy“ at Rosenholm. 117:2, 362. (PDF)

Peter Heyn Nielsen: Danske regeringers ansættelsesudvalg 1977-2017. 117:2, 363-398.
Summary: The Appointments Committee in Danish Governments. 117:2, 398. (PDF)

Sara Viftrup Hansen: Humboldt og den offentlige debat om universiteter. 117:2, 399-419. (PDF)
Summary: Humboldt and the Public Debate on Universities. 117:2, 420. (PDF)

Diskussion

Carsten Jahnke: En katolsk kamphane? 117:2, 421-436.

Gunner Lind: Paulus Helie og den danske reformationstid. 117:2, 437-451.

Karen Skovgaard-Petersen: En tordensvanger kraft. 117:2, 452-458.

Mogens Rüdiger: Fodnoterne: sikkerhedspolitik eller krisetegn? 117:2, 459-467.

Poul Villaume: Modfortælling om Socialdemokratiets „fodnotepolitik“ – med nogle nuanceringer. 117:2, 468-486.

Rolf Tamnes: Sosialistinternasjonalen, transnasjonale relasjoner og funksjonell integrasjon. 117:2, 487-489.

Jan Pedersen: Ostpolitikken, fodnoterne og historiens dom. 117:2, 490-495.

Jon Reinhardt-Larsen: Replik til Niels Erik Rosenfeldt og Bent Jensen. 117:2, 496-498.

Ole Færch: Replik til Carsten Jahnke. 117:2, 499-502.

Markus Hedemann: Var Erik af Pommerns kongemagt arvelig? 117:2, 503-530.

Nekrologer

Ólafía Einarsdóttir. 28. juli 1924 - 19. december 2017. (skrevet af Jens Ulff-Møller). 117:2, 531-535.

Hans Vammen. 25. juni 1940 – 17. maj 2017. (skrevet af Jes Fabricius Møller & Anders Holm Rasmussen). 117:2, 536-538.

Debatanmeldelser

Nutidens formidling af Danmarks historie? (anmeldt af Søren H. Andersen & Else Roesdahl). 117:2, 539-548.

Ludvig Holberg og den nordeuropæiske oplysning. (anmeldt af Kasper Risbjerg Eskildsen). 117:2, 549-565.

1864 før, nu og i fremtiden. Fortællinger i nyere og ældre dansk 1864-historiografi. (anmeldt af Rasmus Glenthøj). 117:2, 566-598.

Selvbiografisk faghistorie – en vej til faglig fornyelse. (anmeldt af Bernard Eric Jensen). 117:2, 599-612.

Anmeldelser

Almut Höfert: Kaisertum und Kalifat. Der Imperiale Monotheismus im Früh- und Hochmittelalter. (Globalgeschichte, Band 21.). Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2015. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 117:2, 613-615.

Klaus Larsen: Den blege rytter. De store epidemier der formede Europa 1300-1700. Munksgaard, København, 2017. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 117:2, 616-619.

Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein, Band 3: Schloss Gottorf. Hrsg.: Uwe Albrecht, mit einem Beitrag von Bernd Bünsche. Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseum auf Schloss Gottorf, Schleswig; Archäologisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Verlag Ludwig, Kiel, 2016. (anmeldt af Ebbe Nyborg). 117:2, 619-621.

Staat – Militär – Gesellschaft. Festschrift für Jens E. Olesen zum 65. Geburtstag. Hrsgs.: Robert Oldach & Thomas Wegener Friis. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte, Band 20). Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald, 2015. (anmeldt af Jakob Seerup). 117:2, 621-623.

Danmark og kolonierne. Danmark en Kolonimagt. Red.: Mikkel Venborg Pedersen. Gads Forlag, København, 2017. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 117:2, 623-626.

Danmark og kolonierne: Indien - Tranquebar, Serampore og Nicobarerne. Red.: Niels Brimnes. Gads Forlag, København, 2017. (anmeldt af Niklas Thode Jensen). 117:2, 626-628.

Annette Hoff: Den danske tehistorie. (Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, Bind 1). Wormianum/Den Gamle By, Aarhus, 2015. (anmeldt af Caroline Nyvang). 117:2, 628-630.

Annette Hoff: Den danske kaffehistorie. (Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, Bind 2). Wormianum/Den Gamle By, Aarhus, 2015. (anmeldt af Caroline Nyvang). 117:2, 628-630.

Annette Hoff: Den danske chokoladehistorie. (Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, Bind 3). Wormianum/Den Gamle By, Aarhus, 2016. (anmeldt af Caroline Nyvang). 117:2, 628-630.

Anders Sandøe Ørsted og den norske straffeloven av 1842. Red.: Hilde Sandvik. (Oslo Studies in Legal History, Bind 13). Dreyers Forlag, Akademisk Publisering, Oslo, 2017. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 117:2, 631-632.

Skandinavismen - Vision og virkning. Red.: Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences, vol. 556). Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2018. (anmeldt af Merethe Roos). 117:2, 632-635.

Merete Bo Thomsen: De, der tog teten. Danske landbokvinder i menighedsråd, værgeråd og hjælpekasser 1903-1930. Landbohistorisk Selskab, Auning, 2015. (anmeldt af Nina Javette Koefoed). 117:2, 635-637.

Critical Theories of Crisis in Europe. From Weimar to the Euro. Eds.: Poul F. Kjær & Niklas Olsen. Rowman & Littlefield International, New York & London, 2016. (anmeldt af Andreas Marklund). 117:2, 637-639.

Thomas Roslyng Olesen: Da værfterne lukkede. Transformationen af den danske værftsindustri 1975-2015. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences, vol. 500). Syddansk Universitetsforlag, 2016. (online-køb fra forlaget). (anmeldt af Jan Pedersen). 117:2, 639-643.

Henrik Knudsen & Henry Nielsen: Uranbjerget. Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran fra 1944 til i dag. Forlaget Vandkunsten, København, 2016. (anmeldt af Søren Rud). 117:2, 643-644.

Trap Danmark. Bind 3: Frederikshavn, Hjørring, Læsø. Red.: Niels Elers Koch. (6. udg.). Trap Danmark, Hørsholm, 2016. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 117:2, 645-647.

Trap Danmark. Bind 4: Jammerbugt, Thisted, Brønderslev. Red.: Niels Elers Koch. (6. udg.). Trap Danmark, Hørsholm, 2017. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 117:2, 645-647.

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2016-2017.] 117:2, 648-649. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2016.] 117:2, 650-651. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 24. maj 2018.] 117:2, 651. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Ny fagpris: Årets historiske forskningsresultat.] 117:2, 652. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Call for papers & sessions til Dansk Historikermøde 20.-22. august 2018.] 117:2, 653. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 117:2, 654. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 117:2, 655-656. (PDF)

Vejledning til forfatterne.