Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 118 Hæfte 2

E-mail service: Få besked når nye hæfter udkommer og artikler genpubliceres på www.HistoriskTidsskrift.dk

Tilmelding: Mail til  histtid@hum.ku.dk og skriv "e-mail-service" i emnefeltet.

Indhold

Natasha Okhotina Lind: Arkæologerne og Vitus Berings grav. En studie i kildetilpasning. 118:2, 297-327.
Summary: The Archaeologists and Vitus Bering’s Grave – a Study in Source Manipulation. 118:2, 327-328. (PDF)

Thomas Clausen: Studiestøtte for de ubemidlede, dygtige og evnerige. Forvaltningen af ungdommens uddannelsesfond 1952-1970. 118:2, 329-369.
Summary: Student support of the necessitous, able and talented. The Administration of the Youth Education Fund 1952 – 1970. 118:2, 370. (PDF)

Jesper Vestermark Køber: Kampen om nærdemokratiet. En begrebshistorisk analyse af den danske debat om nærdemokrati i 1970'erne. 118:2, 371-399.
Summary: The battle for „local democracy“: An analysis of the Danish debate. 118:2, 400. (PDF)

Alice Juel Jacobsen & Christian Ydesen: Mænd af det rette stof. Selektionspraksis i den arktiske militære eliteenhed. Slædepatruljen Sirius 1950-2015. 118:2, 401-425. (PDF)
Summary: Selection practices in The Sirius Dog Sled Patrol, an elite military unit in the Arctic 1950–2015. 118:2, 426. (PDF)

Diskussion

Jacob Tullberg: Europæisk feudalisme i globalhistorisk perspektiv. 118:2, 427-446.

Ole Brandenborg Jensen: „Ohne wenn und aber“? En replik til Joachim Lund. 118:2, 447-452.

Bernard Eric Jensen: En anmelders selvfabrikerede gåder. En replik til Simon Larsson. 118:2, 453-460.

Nekrologer

Peter Hayes Sawyer [25. juni 1928 – 7. juli 2018]. (skrevet af Niels Lund). 118:2, 461-464.

Debatanmeldelser

Christian Frederik og hans oppdrag i Norge 1813. (anmeldt af Odd Arvid Storsveen). 118:2, 465-487.

Nordisk historiograf. (anmeldt af Harald Gustafsson). 118:2, 488-494.

Ideologi og Ruslands „undergang“. (anmeldt af Jon Reinhardt-Larsen). 118:2, 495-505.

Konfliktzonens fortællinger. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 118:2, 506-516.

Anmeldelser

Eva Koch: Øl i oldtiden. Forlaget Wormianum, Højbjerg, 2018. (anmeldt af Mikkel Sørensen). 118:2, 517-521.

Mark Hagger: Norman Rule in Normandy 911-1144. Boydell Press, Woodbridge, 2017. (anmeldt af Jens Christian Moesgaard). 118:2, 521-522.

August Aronsson: Löfte, tvist och försoning – politikens spelregler i 1300-talets Norden. (Studia Historica Upsaliensia 257). Uppsala, 2017. (anmeldt af Markus Hedemann). 118:2, 523-524.

Poul Grinder-Hansen: Kronborg, fortællingen om et slot. Gyldendal og Nationalmuseet, København, 2018. (anmeldt af Benjamin Asmussen). 118:2, 525-526.

Frederiksborg Slotskirke. Red.: Thomas Lyngby. Historika/Gads Forlag, København u.å. [2017]. (anmeldt af Steffen Heiberg). 118:2, 526-531.

Indravati Félicité: Das Königreich Frankreich und die norddeutschen Hansestädte und Herzogtümer (1650-1730). Diplomatie zwischen ungleichen Partnern. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2017. (anmeldt af Lars Christensen). 118:2, 531-533.

Ulla Kjær: Fransk elegance og dansk snilde. Fransk-danske kunstforbindelser i den danske enevældes tid. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 548). Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2017. (anmeldt af Kristoffer Schmidt). 118:2, 533-541.

Finn Fuglestad: Slave Traders by Invitation: West Africa’s Slave Coast in the Precolonial Era. Hurst Publishers, London, 2018. (anmeldt af Gunvor Simonsen). 118:2, 541-543.

Lofthusoppreisten. Rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1787-99. Udg.: Margit Løyland. (Kildeutgivelser fra Riksarkivet 4). Oslo, 2018. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 118:2, 543-545.

Bjarne Stoklund: Læsø Land. Økologi og kultur i et øsamfund 1550-1900. Bind 1: Kvinden og Jorden. Bind 2: Manden og Havet. (Etnologiske studier vol. 15). Museum Tusculanums Forlag, København, 2018. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 118:2, 545-552.

Esbjörn Larsson: En lycklig Mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution. (Opuscula Historica Upsaliensia 52). Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2014. (anmeldt af Jesper Eckhardt Larsen). 118:2, 552-556.

Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2017. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 118:2, 556-559.

Jan Rüger: Heligoland. Britain, Germany, and the Struggle for the North Sea. Oxford University Press, 2017. (anmeldt af Jan Schlürmann). 118:2, 559-562.

Der Wiener Frieden 1864. Ein deutsches, europäisches und globales Ereignis. Hrsg.: Oliver Auge, Ulrich Lappenküper & Ulf Morgenstern. (Otto-von-Bismarck-Stiftung, Wissenschaftliche Reihe 22). Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2016. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 118:2, 562-565.

Anders Lundkvist: Dansk kapitalisme. Gennembrud, storhed og stagnation. Forlaget Hovedland, Gjern, 2017. (anmeldt af Jan Pedersen). 118:2, 565-569.

Niels Clemmensen & Jesper Laursen: Lensgreven – Historien om Mogens Frijs. Gads Forlag, København, 2017. (anmeldt af Jens Lei Wendel-Hansen). 118:2, 569-572.

Mikkel Venborg Pedersen: Den perfekte gentleman. Mænd, stil og idealer i verden af i går. Gads Forlag, København, 2018. (anmeldt af Martin Zerlang). 118:2, 572-575.

Stefan Arvidsson: Morgonrodnad. Socialismens stil och mytologi 1871-1914. Nordic Academic Press, Lund, 2016. (anmeldt af Bertel Nygaard). 118:2, 575-579.

Thomas Oldrup: Fanden tage i morgen. Sex, køn og kærlighed under besættelsen. Haase Forlag A/S, København, 2017. (anmeldt af Sofie Lene Bak). 118:2, 579-582.

Niels-Birger Danielsen & Erland Leth Pedersen: Svend Staal-gruppen. Nazibetjentene der infiltrerede dansk politi. Nyt Dansk Politi-Idræts Forlag, Frederiksberg, 2017. (anmeldt af Peter Birkelund). 118:2, 582-584.

Rosanna Farbøl: Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende. Kampen om historien. Gads Forlag, København, 2017. (anmeldt af Nils Arne Sørensen). 118:2, 584-588.

Jørgen Burchardt: Gods på vej. Vejtransportens danmarkshistorie. Forsyningskæder, teknologi, regulering, Bind I-III. Forlaget Kulturbøger, Danmarks Tekniske Museum, Helsingør, 2017. (anmeldt af Martin Lindø Westergaard). 118:2, 589-590.

Peter Garde: Stephan Hurwitz. Professor, kriminalist, ombudsmand. Aarhus Universitetsforlag, 2018. (anmeldt af Jens Evald). 118:2, 590-593.

Iben Bjørnsson: Urban – de unge år 1908-1956. Forlaget Frydenlund, Frederiksberg, 2018. (anmeldt af Peter Heyn Nielsen). 118:2, 593-595.

Poul Christian Matthiessen: Følg med tiden, ikke med strømmen. Erindringer. Gads Forlag, København, 2017. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). 118:2, 595-597.

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2017-2018.] 118:2, 598-599. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2017.] 118:2, 600. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 22. maj 2019.] 118:2, 601. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Fra Dansk Historikermøde 2018.] 118:2, 601-604. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Indkaldelse af forslag til Årets historiske forskningsresultat 2019.] 118:2, 605. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 118:2, 606. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 118:2, 607-608. (PDF)

Vejledning til forfatterne.