Medlemskab og priser

Bestilling af ældre årgange
Ved bestilling af ældre årgange af Historisk Tidsskrift oplyses Række, Hæfte og Bind. Se under  priser på ældre hæfter

Introduktionstilbud for nye medlemmer
Så længe oplag haves, vil nye medlemmer af Den danske historiske Forening modtage den forudgående årgang af Historisk Tidsskrift gratis. Hvis De ønsker et medlemskab, så kontakt foreningen på nedentående e-postadresse:

N.B.:  Husk tydelig angivelse af navn, stilling og adresse, samt medlems kategori. Se nedenfor vedr. databeskyttelse (GDPR).

E-post: histtid@hum.ku.dk
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
 

E-adgang til Historisk Tidsskrift
Læs om adgang til e-udgaven af Historisk Tidsskrift


Priser for 2018
Medlemmer af Den danske historiske Forening får tilsendt Historisk Tidsskrift, der udkommer med 2 hæfter årligt (ca. 500-600 sider). Kontingentet er:

For ordinære medlemmer
Danmark: 350 kr. pr. år.
Udlandet, Grønland og Færøerne: 460 kr. pr. år.

For studerende - også Åbent Universitet
Kun i Danmark og max. 6 år: 200 kr. pr. år.

Skandinavisk rabatordning (for medlemmer af den finske, norske eller svenske historiske forening)
Danmark: 200 kr. pr. år. 
Udlandet, Grønland og Færøerne: 310 kr. pr. år.

Abonnement for institutioner
Danmark: 585,00 kr. inkl. forsendelse og moms pr. år.
EU: 725,00 kr. inkl. forsendelse og moms pr. år.
EU m. VAT-nr.: 580 kr. inkl. forsendelse og ex. moms pr. år.
Øvrige: 580 kr. inkl. forsendelse og ex. moms pr. år.


GDPR politik:

Medlemskab af Den danske historiske Forening, Databeskyttelse (General Data Protection Regulation /GDPR)
Den danske historiske Forening overholder EU's forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation /GDPR). Foreningen indsamler og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til varetagelsen af foreningens forhold, såsom udsendelse af information fra foreningen, opkrævning af kontingent og distribution af Historisk Tidsskrift: medlemsnummer, navn, adresse, e-mail, betalingsdato og eventuel tilmelding til e-adgang til Historisk Tidsskrift på tidsskrift.dk. Oplysningerne offentliggøres ikke, anvendes ikke til direkte marketing og videregives ikke til tredje part.
Oplysninger kan til enhver tid ændres ved henvendelse til den dataansvarlige. Ved ophør af medlemskab af foreningen slettes alle kontaktoplysninger, med mindre der er restance.
Dataansvarlig: Den danske historiske Forening (histtid@hum.ku.dk).

E-adgang til Historisk Tidsskrift på www.tidsskrift.dk, Databeskyttelse (General Data Protection Regulation/GDPR)
Da EU’s GDPR (General Data Protection Regulation) træder i kraft den 25. maj 2018, informerer foreningen hermed om, at der ved tilmelding til e-adgang til Historisk Tidsskrift på www.tidsskrift.dk [under udarbejdelse/ under afklaring med KB/tidsskrift.dk].
Dataansvarlig: under afklaring.

"E-post service", Databeskyttelse (General Data Protection Regulation/GDPR)
Den danske historiske Forening overholder EU's forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation /GDPR). Det er alene mailadressen der registreres ved tilmelding til E-post service på www.historisktidsskrift.dk. Mailadressen anvendes til udsendelse af beskeder fra foreningen i forbindelse med publiceringen af nye hæfter og genpublicering af artikler på www.historisktidsskrift.dk. I forbindelse med disse beskeder kan eventuelle meddelelser fra foreningen indgå. Mailadressen offentliggøres aldrig og videregives aldrig til tredje part.
Mailadressen kan til enhver tid ændres ved henvendelse til den dataansvarlige. Ved afmelding af ”E-post service” slettes mailadressen. Ønskes afmelding af ”E-post service”, sendes mail til histtid@hum.ku.dk, med teksten ”ønsker IKKE e-post service” i emnefeltet.
Dataansvarlig: Den danske historiske Forening (histtid@hum.ku.dk).