Velkommen 

Historisk Tidsskrift er blevet kaldt Danmarks førende faghistoriske tidsskrift. Det er verdens ældste nulevende nationale historiske tidsskrift, som holder læserne ajour med udvikling og resultater inden for dansk og international historieforskning.

To gange om året udsender Den danske historiske Forening hæfter med artikler og oversigter fra den danske historieforskning og kritiske anmeldelser af væsentlig litteratur om dansk historie, med udblik til det øvrige Norden. Herudover debatteres aktuelle metodiske og teoretiske spørgsmål løbende.

Den danske historiske Forening blev stiftet i 1839 og det følgende år udsendtes det første hæfte af Historisk Tidsskrift. En komplet samling af Historisk Tidsskrift kræver derfor sine hyldemetre, men giver til gengæld et unikt indblik i den moderne historieforsknings tilblivelse og fortsatte udvikling.

E-post service: Få besked når nye hæfter udkommer og artikler genpubliceres på www.HistoriskTidsskrift.dk

Tilmelding: Send e-post til histtid@hum.ku.dk og skriv »e-post-service« i emnefeltet [se Persondatapolitk, General Data Protection Regulation/GDPR].Nærværende hjemmeside er produceret af Historisk Tidsskrift, i samarbejde med Odense Universitetsforlag, som led i Projekt vedr. Digital formidling & publicering, der er en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.