Kalender

 

Bidrag/oplysninger til kalenderen sendes til foreningen. E-post: histtid@hum.ku.dk

Årets historiske forskningsresultat 2019

På Historiske Dage den 30.-31. marts 2019 i Øksnehallen i København vil Årets historiske forskningsresultat blive uddelt for anden gang i prisens korte historie. Den tildeles forfatteren eller forfatterne til den mest innovative eller tungtvejende faghistoriske publikation udgivet i det foregående kalenderår. Prisen er indstiftet af Den danske historiske Forening for at anerkende videnskabelig kvalitet og anspore til fremragende faghistorisk forskning. Den uddeles årligt og består ud over æren af et diplom og 10.000 DKK.

Hvem kan indstille og hvad kan indstilles?
Alle kan indstille et stykke faghistorisk forskning til prisen. Faghistorisk forskning defineres i denne forbindelse som fagfællebedømte historiske publikationer, der bidrager med nye indsigter. Der lægges med andre ord vægt på processen, indholdet og forskningsresultatet snarere end på formidlingen og receptionen.

Der er ingen begrænsninger med hensyn til emner eller historiske perioder. Det er heller ikke noget krav, at forskeren eller indstilleren er medlem af Den danske historiske Forening – til gengæld må forskningen være udført af en dansk statsborger ved en udenlandsk forskningsinstitution eller en forsker (uanset nationalitet) ved en dansk forskningsinstitution.

Afhandlinger, monografier, antologier og artikler, såvel som andre fagfællebedømte publikationsformater (herunder digitale), kan komme i betragtning. Publikationerne kan være skrevet på de skandinaviske sprog eller på engelsk, tysk eller fransk. Publikationerne skal være udgivet i det foregående kalenderår. Denne indkaldelse til indstilling af kandidater dækker altså faghistorisk forskning udgivet i perioden 1. januar-31. december 2018.

Hvordan indstiller man?
For at indstille en kandidat til Årets historiske forskningsresultat bedes man indsende tre eksemplar af publikationen til: Den danske historiske Forening, Saxo-Instituttet, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S. Forsendelsen mærkes: ’Årets historiske forskningsresultat’.

Deadline: 15. februar 2019

Nomineringerne vil blive evalueret af et udvalg under Den danske historiske Forening. For yderligere informationer, kontakt venligst bestyrelsesmedlem, lektor Poul Duedahl, Aalborg Universitet, Kroghstræde 1, 9220 Aalborg Ø, Danmark. E-mail: duedahl@cgs.aau.dk, tlf.: +45 9040 9141.

FORELÆSNINGER m.m.

Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, kalender.

Aarhus Universitet, arrangementer.

KONFERENCER m.m.