Søg

Under Søg er der mulighed for søgning i indholdet af Historisk Tidsskrift fra 1840 og frem til seneste Hæfte i en database. Der er mulighed for søgning på tværs af opbygningen i de tidligere trykte udgaver af Indholdsfortegnelse til Historisk Tidsskrift, eller afgrænsede søgninger i "artikler og oversigter", "nekrologer", "litteraturfortegnelser" eller "anmeldelser". Hvis der søges på tværs af typen af indhold i forfatterfeltet, vil søgeresultatet både omfatte forfattere til artikler og forfattere af anmeldte bøger. De kryptiske henvisninger til indholdets placering i den trykte udgave af Historisk Tidsskrift forklares i de Indledende bemærkninger under Emne indeks.

Under Emne indeks er der mulighed for søgning på emne ord i indholdet af Historisk Tidsskrift fra 1840 og frem til seneste Hæfte, omend emne indekset endnu ikke omfatter anmeldelser fra og med 1991. Under emne indeks er der tillige mulighed for søgning i indholdsfortegnelser fra og med 1991.

Under Nye bøger er der løbende opdaterede lister over bøger der er indsendt til redaktionen med henblik på anmeldelser. Ikke alle bøger på listerne er (eller vil blive) anmeldt, men listerne giver et relativt godt overblik over nyudgivne bøger om dansk og nordisk historie og dansk-nordisk historisk forskning på tryk.

Fra søgeresultaterne i databasen, emneindekset og indholdsfortegnelserne er der lagt link til de elektronisk publicerede dele af Historisk Tidsskrift her på siden. En del af disse er pdf-filer, der kræver installering af  Acrobat Reader.

Der skal også henvises til www.tidsskrift.dk, hvor Historisk Tidsskrift - dog med en "Moving Wall" på fire år - er elektronisk publiceret i fuldtekst. www.tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter, hvor materialer frit kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål.