REDAKTØRER AF HISTORISK TIDSSKRIFT:

(41)
Jes Fabricius Møller (sekretær)
universitetslektor, ph.d.
(42)
Sebastian Olden-Jørgensen (sekretær)
universitetslektor, ph.d.


 

DEN DANSKE HISTORISKE FORENINGS BESTYRELSE:

(39)
Peter Fibiger Bang (kasserer)
universitetslektor, ph.d.

(40)
Claus Bundgård Christensen
universitetslektor, ph.d.
(43)
Poul Duedahl
universitetslektor, ph.d.
(45)
Karen Gram-Skjoldager
universitetslektor, ph.d.
(37)
John T. Lauridsen
forskningschef, dr.phil.
(41)
Jes Fabricius Møller (sekretær)
universitetslektor, ph.d.
(42)
Sebastian Olden-Jørgensen (sekretær)
universitetslektor, ph.d.
(38)
Klaus Petersen (formand)
professor, ph.d.
(44)
Karen Skovgaard-Petersen
Direktør for DSL, ph.d.

  REDAKTØRER 1839 - :
(Ordnet efter indtrædelsesåret)

(1)
Christian Molbech: (1839-1853).

(1)
Niels Ludvig Westergaard: (1853-1865).

(1)
Edvard Holm: (1865-1878).

(1)
Carl Frederik Bricka: (1878-1897).

(1)
Julius Albert Fridericia: (1897-1912).

(1)
Kristian Erslev: (1912-1917).

(1)
Erik Arup: (1917-1924).

(1)
Ellen Jørgensen: (1924-1932).

(1)
Axel Linvald: (1932-1942).

(3)
Povl Bagge: (1942-1965).

(6)
Astrid Friis: (1942-1965).

(5)
Svend Ellehøj: (1965-1973).

(2)
Inga Floto: (1973-1982).

(14)
Erling Ladewig Petersen: (1973-1982).

(32)
Esben Albrectsen: (1982-1989).

(2)
Hans Kirchhoff: (1982-1988).

(15)
Carsten Due-Nielsen: (1988-2006 + [114:1, 2014]).

(7)
Anders Monrad Møller: (1989-2003).

(2)
Jan Pedersen: (2004-2013).

(19)
Regin Schmidt: (2006-2013).

(41)
Jes Fabricius Møller: 114:2, 2014-

(42)
Sebastian Olden-Jørgensen: 114:2, 2014-
(til top)


FORMÆND FOR BESTYRELSEN 1839 - :
(Ordnet efter indtrædelsesåret)

(22)
Johannes Ephraim Larsen: (1839-1841).

(22)
Hans Mathias Velschow: (1841-1850).

(30)
Christian Thorning Engelstoft: (1850-1852).

(6)
Caspar Frederik Wegener: (1852-1853).

(22)
Johannes Ephraim Larsen: (1853-1856).

(22)
Andreas Frederik Krieger: (1857-1870).

(22)
Fredeik Schiern: (1870-1882).

(1)
Edvard Holm: (1882-1897).

(27)
Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup: (1897-1919).

(25)
Mouritz Mackeprang: (1919-1929).

(6)
Aage Friis: (1929-1939).

(1)
Ellen Jørgensen: (1939-1942).

(1)
Axel Linvald: (1942-1945).

(6)
Albert Olsen: (1945-1949).

(20)
Carl Olaf Bøggild-Andersen: (1950-1954).

(34)
Holger Hjelholt: (1954-1962).

(6)
Astrid Friis: (1962-1964).

(4)
Aksel Erhard Christensen: (1964-1978).

(5)
Svend Ellehøj: (1978-1982).

(14)
Erling Ladewig Petersen: (1982-2000).

(2)
Inga Floto: (2000-2006).

(15)
Carsten Due-Nielsen: (2006-2016).

(38)
Klaus Petersen: 2016-
(til top)


BESTYRELSESMEDLEMMER 1839 - :
(Ordnet efter indtrædelsesåret) 

(33)
Peder Vilhelm Jacobsen: (1839-1842).

(22)
Johannes Ephraim Larsen: (1839-1856).

(1)
Christian Molbech: (1839-1853).


Niels Matthias Petersen: (1839-1843).

(22)
Hans Mathias Velschow: (1839-1850).

(22)
Frederik Schiern: (1842-43 og 1845-82).

(6)
Carl Ferdinand Allen: (1843-1845 og 1850-1857).

(30)
Christian Thorning Engelstoft: (1843-1852).

(6)
Caspar Frederik Wegener: (1852-1853).

(1)
Niels Ludvig Westergaard: (1853-1865).

(26)
Jens Jacob Asmussen Worsaae: (1853-1873).

(33)
Michael Nicolai Christopher Kall Rasmussen: (1857-1863).

(22)
Andreas Frederik Krieger: (1857-1870).

(33)
Theodor August Jes Regenburg: (1863-1870).

(1)
Edvard Holm: (1865-1897).

(33)
Sophus Michael Gjellerup: (1870-1895).


Janus Frederik Krarup: (1870-1877).

(22)
Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig: (1873-1888).

(1)
Carl Frederik Bricka: (1877-1897).

(27)
Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup: (1883-1919).

(1)
Julius Albert Fridericia: (1888-1912).

(1)
Kristian Erslev: (1895-1919).

(25)
Mouritz Mackeprang: (1897-1914 og 1919-1929).

(31)
Marcus Rubin: (1897-1907).

(6)
Aage Friis: (1907-1919 og 1929-1939).

(1)
Erik Arup: (1913-1924).

(23)
Knud Fabricius: (1914-1919 og 1939-1942).

(33)
Frank le Sage de Fontenay: (1919-1924).

(1)
Ellen Jørgensen: (1919-1942).

(1)
Axel Linvald: (1919-1945).

(33)
Erik Møller: (1924-1933).

(25)
Poul Nørlund: (1924-1933).

(20)
Carl Olaf Bøggild-Andersen: (1933-1967).

(35)
Frantz Wilhelm Wendt: (1933-1939).

(6)
Albert Olsen: (1939-1949).

(3)
Povl Bagge: (1942-1974).

(6)
Astrid Friis: (1942-1965).

(34)
Holger Hjelholt: (1945-1962).

(4)
Aksel Erhard Christensen: (1950-1978).

(5)
Svend Ellehøj: (1962-1982).

(8)
Niels Steensgaard: (1965-1983).

(14)
Erling Ladewig Petersen: (1967-2000).

(13)
Troels Dahlerup: (1968-1989).

(29)
Ole Karup Pedersen: (1968-1980).

(46)
Harald Ilsøe: (1969-1989).

(36)
Erik Stig Jørgensen: (1969-1981).

(2)
Inga Floto: (1974-1983 og 1994-2006).

(21)
Kai Hørby: (1978-1989).

(12)
Signe Isager: (1980-1990).

(11)
Birgit Løgstrup: (1981-1994).

(2)
Hans Kirchhoff: (1982-1988).

(32)
Esben Albrectsen: (1983-2002).

(2)
Ole Feldbæk: (1983-1992).

(15)
Carsten Due-Nielsen: (1988-2016).

(7)
Anders Monrad Møller: (1989-2014).

(8)
Arne Søby Christensen: (1989-1998).

(24)
Hans Bagger: (1989-1994).

(10)
Kay Lundgreen-Nielsen: (1990-2012).

(2)
Henrik Sandø Nissen: (1992-2004).

(28)
Henrik Becker-Christensen: (1994-1997).

(9)
Jens Christian Manniche: (1997-2003).

(2)
Vincent Gabrielsen: (1998-2012).

(2)
Jan Pedersen: (2002-2014).

(16)
Tyge Krogh: (2003-2016).

(17)
Bjørn Poulsen: (2003-2017)

(18)
Mads Mordhorst: (2004-2007).

(19)
Regin Schmidt: (2006-2014).

(37)
John T. Lauridsen: 2007-

(38)
Klaus Petersen: 2012-

(39)
Peter Fibiger Bang: 2012-

(40)
Claus Bundgård Christensen: 2014-

(41)
Jes Fabricius Møller: 2014-

(42)
Sebastian Olden-Jørgensen: 2014-

(43)
Poul Duedahl: 2016-

(44)
Karen Skovgaard-Petersen: 2016-

(45)
Karen Gram-Skjoldager: 2017-

(til top)


NOTER:
(1): Billede af C. Molbech; N. L. Westergaard; E. Holm; C. F. Bricka; J. A. Fridericia; Kr. Erslev; Erik Arup; Ellen Jørgensen; Axel Linvald fra: »Historisk Tidsskrift« gennem Hundrede Aar af C. O. Bøggild-Andersen In Historisk Tidsskrift 10, V, 64-155.
(2): Billede af Esben Albrectsen; Ole Feldbæk; Inga Floto; Vincent Gabrielsen; Hans Kirchhoff; Henrik S. Nissen; Jan Pedersen fra: Institut for Historie, Københavns Universitet, 2000.
(3): Billede af Povl Bagge fra: Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972 fra en kreds af elever. Den danske historiske Forening, København, 1972.
(4): Billede Aksel E. Christensen fra: Aksel E. Christensen. Danmark, Norden og Østersøen. Udvalgte Afhandlinger. Udgivet på halvfjerdsårsdagen den 11. september 1976 af Det historiske Institut ved Københavns Universitet. Den danske historiske Forening, København, 1976.
(5): Billede af Svend Ellehøj fra: Tradition og Kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984. Den danske historiske Forening, København, 1984.
(6): Billeder af C. F. Allen (p. 411); Astrid Friis (p. 490); Aage Friis (p. 460); Albert Olsen (p. 488); C. F. Wegener (p. 419) fra: Københavns Universitet 1479-1979, Bind X: Historie af Harald Ilsøe og Kai Hørby. København, 1980.
(7): Billede af Anders Monrad Møller fra foreningens samling (2012).
(8): Billede af Arne Søby Christensen; Niels Steensgaard fra Den danske historiske Forening (2001).
(9): Billede af Jens Christian Manniche fra http://www.hum.au.dk/historie/hisjcm.html (2002).
(10): Billede af Kay Lundgreen-Nielsen fra http://www.humaniora.sdu.dk/scripts/show.php?full=235 (13.10.2006).
(11): Billede af Birgit Løgstrup fra http://www.hum.au.dk/historie/hisbl.html (13.10.2006).
(12): Billede af Signe Isager fra http://www.humaniora.sdu.dk/scripts/show.php?full=166 (13.10.2006).
(13): Billede af Troels Dahlerup fra: Festskrift til Troels Dahlerup på 60-årsdagen den 3. december 1985. Redaktion: Aage Andersen, Per Ingesman og Erik Ulsig. (Historiske Skrifter V). Arusia, Aarhus, 1985.
(14): Billede af Erling Ladewig Petersen fra: Struktur og funktion. Festskrift til Erling Ladewig Petersen. (Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 174). Odense Universitetsforlag, 1994.
(15): Billede af Carsten Due-Nielsen fra foreningens samling (2005).
(16): Billede af Tyge Krogh fra http://www.samleren.dk/Datterforlag/Samleren/samleren01.nsf/0/FFEC4873436C2CD041256B750048CA34?opendocument (13.10.2006).
(17): Billede af Bjørn Poulsen fra http://www.hum.au.dk/historie/hisbp.html (13.10.2006).
(18): Billede af Mads Mordhorst fra: Institut for Historie, Københavns Universitet, 2002.
(19): Billede af Regin Schmidt fra foreningens samling (2006).
(20): Billede af C. O. Bøggild-Andersen fra: Caspar Paludan-Müller: Videnskab og skole. Selvbiografi og taler. Universitetsforlaget i Aarhus, 1958.
(21): Billede af Kai Hørby fra: Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie. redaktion: Olaf Olsen. Bind 5: Velstands krise og tusind baghold. 1250-1400. Af Kai Hørby. Revideret af Rikke Agnete Olsen. Danmark,. 2002. [Omslaget].
(22): Billede af J. D. N. B. Grundtvig (I, p. 166), A. F. Krieger (I, p. 307), J. E. Larsen (II, p. 5), F. Schiern (II, p. 181), H. M. Velschow (II, p. 262) fra: Rigsdagens Medlemmer gennem Hundrede Aar 1848-1948. Udarbejdelsen foretaget af Rigsdagsbibliotekar Victor Elberling I samarbejde med Bibliotekar C. G. Elberling. I-II. København, 1949-1950.
(23): Billede af Knud Fabricius fra: Til Knud Fabricius 13. August 1945. Redaktion: Hans H. Fussing. Kjøbenhavn, 1945.
(24): Billede af Hans Bagger fra: Blå Bog - Historie. 1993. (Københavns Universitet, Institut for Historie).
(25): Billede af M. Mackeprang og Poul Nørlund fra: Den nye Salmonsens. Redigeret af Paula Strelitz, Gottlieb Japsen og Mikal Rode, under medvirken af Erik Lund. København, 1949.
(26): Billede af J. J. A. Worsaae: Salmonsens Konversationsleksikon. Bind XXV. Redigeret af Johs. Brøndum-Nielsen og Palle Raunkjær. (2. udg.). Kbh, 1928.
(27): Billede af J. C. H. R. Steenstrup fra: Johannes Steenstrup: Nogle Omrids af min Virksomhed som Universitetslærer. København, 1934.
(28): Billede af Henrik Becker-Christensen fra: http://graenseforening.dk/artikel/3021 (25.09.2006).
(29): Billede af Ole Karup Pedersen fra: Københavns Universitet Årbog 1997. (http:www.ku.dk/aarbog). (13.10.2006).
(30): Billede af C. T. Engelstoft fra: http://sekr.uvm.dk/historie/tekster_min_galleri/stor_engel.html (13.10.2006).
(31): Billede af M. Rubin fra: http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Marcusrubin3.jpg (13.10.2006).
(32): Billede af Esben Albrectsen fra: Danmark-Norge 1380-1814. Bind I: Fællesskabet bliver til. 1380-1536. Af Esben Albrectsen. Universitetsforlaget, Oslo, 1997. (omslag).
(33): Billede af F. le Sage Fontenay, S. M. Gjellerup, P. V. Jacobsen, M. N. C. Kall Rasmussen, Erik Møller og T. A. J. Regenburg fra: Dansk biografisk haandleksikon. Bind I-III. Redigeret af Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kjøbenhavn (og Kristiania), 1920-26.
(34): Billede af Holger Hjelholt fra: Holger Hjelholt (†): A. Regenburg (1815-1895). En dansk embedsmand. (Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 48). Aabenraa, 1978.
(35): Billede af F. W. Wendt fra: Danmarks historie. Bind 14: Besættelse og Atomtid 1939-1970. Af Frantz Wendt. Politikens Forlag, 1972. (omslag).
(36): Billede af Erik Stig Jørgensen fra: 100-året for Septemberforliget. Det offentlige arbejdsmarked på vej ind i et nyt århundrede - et festskrift. Finansministeriet, 1999. [p. 11.]. se også: http://www.fm.dk/db/filarkiv/10290/hele.pdf (13.10.2006).
(37): Billede af John T. Lauridsen fra foreningens samling (2007).
(38): Billede af Klaus Petersen fra http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ihks/forskning/forskningsprojekter/c_+amerikansk_paa_dansk/key+research+members (31.05.2012).
(39): Billede af Peter Fibiger Bang fra http://historie.ku.dk/ansatte/?id=245266&vis=medarbejder (31.05.2012).
(40): Billede af Claus Bundgård Christensen fra http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/claus-bundgaard-christensen-foredrag-om-foerste-verdenskrig (26.06.2014).
(41): Billede af Jes Fabricius Møller fra http://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/33150 (26.06.2014).
(42): Billede af Sebastian Olden-Jørgensen fra http://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/53758 (26.06.2014).
(43): Billede af Poul Duedahl fra foreningens samling (2016).
(44): Billede af Karen Skovgaard-Petersen fra http://sproget.dk/nyheder/ny-direktor-for-det-danske-sprog-og-litteraturselskab (18.05.2016).
(45): Billede af Karen Gram-Skjoldager fra http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(d17bcb9f-f603-4404-841b-39324557aaba).html (19.06.2017).
(46): Billede af Harald Ilsøe fra Fund og Forskning Bind 51. Det Kongelige Bibliotek, 2012 [https://tidsskrift.dk/fundogforskning/issue/view/4476]. (06.06.2018).

(til top)