Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

FORENINGSMEDDELELSER [102:1, 262]

Årsmødet afholdes tirsdag den 18. juni 2002, kl. 15 på Institut for Historie, Københavns Universitet.
 
 

Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Kontingent for 2003.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Evt.
Carsten Due-Nielsen