Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

FORENINGSMEDDELELSER [105:2, 628]

DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 2004-2005

Foreningens Årsmøde blev afholdt den 18. maj 2005 på Københavns Universitet. På valg til bestyrelsen var Kay Lundgreen-Nielsen, Anders Monrad Møller og Jan Pedersen. De genvalgtes. Kontingentet for 2006 blev fastsat til 330 kr. for ordinære medlemmer og 165 kr. for studerende. Medlemstallet i foråret 2005 androg 604 ordinære medlemmer, 26 udenlandske medlemmer og 440 studentermedlemmer.

---

Årsmødet i 2006 afholdes tirsdag den 16. maj kl. 15, Afdeling for Historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.
 
 

Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab for 2005.
3. Kontingent for 2007.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Evt.
Carsten Due-Nielsen